Byt kształtuje świadomość – rzecz o bazie i nadbudowie społecznej

Kapitalizm jest obecnie siłą hamującą potencjalnie ogromne możliwości wytwórcze ludzkości

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad strukturą społeczną, w której wszyscy musimy funkcjonować? Z czego wynika to – jak wygląda świat społeczny, w którym żyjemy oraz w którym kiedyś żyli nasi rodzice? Dlaczego obrzędy religijne, funkcjonowanie rodziny, przepisy prawa, tradycje i zwyczaje, są różne w zależności od okresu historycznego oraz szerokości geograficznej? Tymi m.in. zagadnieniami zajmuje się materializm historyczny.

Według materializmu historycznego, za wytworzenie się takich, a nie innych klas i warstw społecznych, systemów powiązań i zależności, oraz za kształt instytucji społecznych odpowiedzialny jest konkretny ustrój ekonomiczny społeczeństwa, czyli całokształt panujących w nim stosunków produkcji i redystrybucji dóbr i usług. Ten całokształt panujących stosunków ekonomicznych w społeczeństwie nazywa się bazą ekonomiczną.
Czytaj dalej…

100 lat Października – nowa rewolucja potrzebna natychmiast!

Zdobycze Wielkiego Października w historii Polski najpełniej urzeczywistnione zostały w okresie Polski Ludowej

Wszyscy choć minimalnie zorientowani w temacie znają przyczyny, przebieg i konsekwencje wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
Klęski wojenne, głód, brak ziemi dla chłopów, terror polityczny oraz samowola Caratu – ludzie mieli dość i powiedzieli Carowi: Nie!
Wystrzał z Aurory, zajęcie Pałacu Zimowego, przejęcie wiodącej roli w państwie przez Bolszewików i obrona młodego państwa radzieckiego przed interwencją blisko 20 państw kapitalistycznych – tak w skrócie można przedstawić pierwsze tygodnie i miesiące następujące po 25 października 1917 roku.
Powstanie pierwszego na świecie państwa socjalistycznego, internacjonalistyczna pomoc dla rewolucjonistów całego świata, potwierdzenie słuszności tez Marksa i Engelsa oraz niesamowity rozwój rewolucyjnego ruchu robotniczego – jako konsekwencje Rewolucji Październikowej.
Wszyscy obecni i zainteresowani tematem Wielkiego Października wiedzą o tym doskonale.
Czytaj dalej…

Proletariat i burżuazja – o klasach społecznych słów kilka

Prawdziwe zmiany społeczne dokonują się zawsze na drodze rewolucji

Jednym z podstawowych i fundamentalnych pojęć filozofii marksizmu-leninizmu jest pojęcie klasy społecznej. W istocie jest to zagadnienie, które stanowi podstawę wszystkich rozważań filozoficznych, ekonomicznych, czy politycznych wśród klasyków marksizmu (Marksa, Engelsa, Lenina).
Klasa społeczna – jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa. Termin ten wprowadzony do filozofii został na początku przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą. Dopiero jednak Marks i Engels nadali pojęciu klasy społecznej wymiar naukowy, wiążąc istnienie klas z panującymi stosunkami produkcji w społeczeństwie.
Marks i Engels w „Manifeście Partii Komunistycznej” stawiają śmiałą tezę, że: „Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk klasowych”.
Czytaj dalej…

Od czego zacząć na lewicy?

Lewica w Polsce musi jednoczyć się wokół postępowego programu klasowego

Wielu ludzi zastanawia się nad tym jaką strategię polska lewica powinna przyjąć w najbliższych latach. Nie chodzi tutaj bynajmniej o farbowanych cwaniaczków z socjaldemokracji, ale o prawdziwą – rewolucyjną i postępową – lewicę Rzeczpospolitej.

Czy budowa partii robotniczej i udział w wyborach jest tym czego potrzebujemy? Czy może raczej należy nastawić się na kolejną nadchodzącą wojnę imperialistyczną i liczyć na pomyślny obrót spraw w kontekście międzynarodowym?
Czy powinniśmy zacząć od budowy klasowego związku zawodowego, utworzenia partii robotniczej, czy też należy skupić się na konstrukcji spółdzielni pracy, która zapewni konieczne dla działalności środki finansowe?
Zdania w temacie wśród lewicowego aktywu są podzielone.
Czytaj dalej…

Pamiętajmy o wojnie domowej w Hiszpanii

Republikanie w dzisiejszej Hiszpanii nie zapomnieli o swoich wielkich poprzednikach

18 lipca 2017 roku przypadła 81. rocznica wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, która pochłonęła od 500 tysięcy do ponad miliona ofiar.
O tej niezwykle ważnej rocznicy nie wolno zapomnieć. Szczególnie dziś, w dobie niebezpiecznie rozprzestrzeniającej się na polskim gruncie prawicowej ofensywy światopoglądowej. Jej zasadniczym celem jest tak zwana „pełna dekomunizacja”. Przede wszystkim w sferze pamięci historycznej.
W związku z powyższym przypomnijmy treść odezwy Komunistycznej Partii Polski, wydanej w połowie sierpnia 1936 roku.
Na terytorium Hiszpanii od blisko miesiąca toczyła się już krwawa wojna sprowokowana przez miejscowy faszyzm (gen. Franco) i jego wspólnika w katolickiej sutannie.
Czytaj dalej…

Nowy postępowy portal www

Tylko pod piastowskim orłem, tylko pod tym znakiem – Polska jest Polską, a Polak Polakiem

Ewolucja polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego wymusza na nas konieczność dostosowania się do zmieniających się błyskawicznie warunków społeczno-ekonomicznych. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już uruchomić porządnej lewicowej strony żeby stopniowo zyskiwać nowych czytelników i zwolenników dla postępowej organizacji robotniczej.
Dziś musimy wyjść do ludzi z ciekawą i zróżnicowaną ofertą – nie tylko programową, ale i spędzenia wolnego czasu.

W sytuacji dominacji w sieci portali burżuazyjnych, które oferują niezliczone serwisy o najróżniejszej treści, polscy postępowcy muszą nie tylko nadążyć za zmieniającymi się trendami, ale dodatkowo – wyprzedzić je i nadać im pożyteczny kierunek.
Stąd właśnie wziął się nasz pomysł połączenia różnych treści dostępnych w sieci, udostępnienia ich wszystkich w jednym miejscu, a także nadania portalowi szeroko pojętej postępowej i rewolucyjnej treści. Nie wstydzimy się przynależności do ruchu robotniczego, reprezentowania interesów ludzi pracy najemnej oraz czasów Polski Ludowej. Jednocześnie oferujemy internautom zupełnie nową jakość poprzez połączenie w jednym miejscu wszystkich najpopularniejszych treści www.
Czytaj dalej…