Tylko zjednoczeni robotnicy i rolnicy mogą skutecznie walczyć z kapitalistycznym wyzyskiem

Pełna solidarność pośród ludzi pracy najemnej!

Postępowa Młodzież Polski solidaryzuje się z rolnikami w woj. zachodniopomorskim.
5 grudnia 2012 roku na szczecińskie ulice wyjechały ciągniki i traktory. Rolnicy demonstrowali w ten sposób swój sprzeciw wobec reformy rolnej, która dotknie najbardziej uczciwych robotników agrarnych.
Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie poprzez swoje akcje pogarszała z roku na rok standard życia na wsi polskiej, jednak czarę goryczy przelała ostatnio zainicjowana sprzedaż gruntów pachołkom Zachodu – ludziom, którzy identyfikują się nie tylko z obcym kapitałem, ale również jawnie popierają „ideały” kapitalistów. Rolnicy protestowali przeciwko nieuczciwej sprzedaży ziemi, na której pracują i której bogactwa tworzą robotnicy, a nie kapitaliści, roszczący sobie do niej prawa.

Aby ukazać głęboki sprzeciw szczecińskiej warstwy chłopskiej, ponad 100 maszyn rolniczych pojawiło się na ulicach stolicy województwa zachodniopomorskiego. Ludzie pracy zademonstrowali swoją jedność, która wyzwoliła niesamowitą siłę. Od 5 grudnia protest trwa niemal nieustannie, każdego dnia. Codziennie zaostrzane są metody, manifestowane są coraz bardziej radykalne slogany, a protesty solidaryzujące się z rolnikami zachodniopomorskimi odbyły się w wielu innych miastach w całej Polsce.

Działacze PMP w Szczecinie i okolicach również nie siedzieli bezczynnie. Każdego dnia wspierali protest rolników, biorąc udział w pieszym proteście. Nasze stanowisko jest jasne i klarowne: walka przeciwko podstawianiu zachodnich marionetek przez ANR, oraz sprzedaży ziemi, zaoranej przez rolników.
Popieramy walkę ludzi pracy i walczymy o zwrócenie zagrabionej ziemi rolnikom, gdyż dobrobyt da się jedynie budować we wspólnocie, gdzie każdy pomaga sobie nawzajem i pracuje dla dobra społeczeństwa, a więc dla dobra każdej jednostki.

Na zawołanie zachodnich i rodzimych kapitalistów, którzy reifikują ludzi, dzięki którym się wzbogacają, dobrobytu nie da się zbudować. Pojęcie „dobrobyt” jest sprzeczne z ich naturą – pazernością i skąpstwem. Dzięki tym cechom mogli stworzyć konkurencyjny wolny rynek.
Rynek, w którym od dwudziestu lat zasada jest taka sama: kto szybciej sprzeda majątek PRL-u, kto bardziej wyzyska pracowników, kto efektywniej będzie ignorował prawa pracownicze – ten osiągnie sukces.
PMP solidaryzuje się z rolnikami!

Redakcja PMP.

Dodaj komentarz