Rewolucja 1905 roku – nigdy nie zapomnimy!

Młodzi postępowcy zawsze pamiętają o dokonaniach naszych wielkich poprzedników!

Dnia 28 stycznia br. mija 108 lat od rozruchu polskich mas robotniczych w 1905 roku.
Zostały one wywołane postępowaniem caratu, m.in. rzezią w Petersburgu.

Na stronie WR możemy znaleźć opis i dokładny przebieg powstania oraz dodatkowe informacje:
O Rewolucji 1905 r.

Powstaniu towarzyszą różne nastroje, ale pamiętajmy: to co się stało – się nie odstanie. Nie popełniajmy błędów przeszłości i patrzmy z nadzieją w przyszłość, pewnie krocząc drogą postępu społecznego i rewolucji.

Pamiętajmy Towarzysze o staraniach naszych przodków, którzy walczyli o socjalizm!
Należy im się wieczna chwała!

Warszawianka 1905
Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę,
Choć burza wrogich żywiołów wyje,
Choć nas dziś gnębią siły ponure,
Chociaż niepewne jutro niczyje….
Bo to sztandar całej ludzkości,
To hasło święte, pieśń zmartwychwstania,
To tryumf pracy, sprawiedliwości,
To zorza wszystkich ludów zbratania!

Naprzód, Warszawo, na walkę krwawą,
Świętą a prawą, marsz, marsz, Warszawo!

Dziś, gdy roboczy lud ginie z głodu,
Zbrodnią w rozkoszy tonąć jak w błocie,
I hańba temu, kto z nas za młodu
Lęka się stanąć choć na szafocie!
O, nie bez śladu każdy z tych skona,
Co życie sprawie oddaje w darze,
Bo nasz zwycięski marsz ich imiona
Milionom ludzi ku czci przekaże!

Naprzód, Warszawo…

Hura! Zerwijmy z carów korony,
Gdy ludy dotąd chodzą w cierniowej,
I w krwi zatopmy nadgniłe trony,
Spurpurowiałe we krwi ludowej!
Ha! Zemsta straszna dzisiejszym katom,
Co wysysają życie z milionów!
Ha! Zemsta carom i plutokratom,
A przyjdzie żniwo przyszłości plonów!

Naprzód, Warszawo…

tow. Polshevik.

Dodaj komentarz