Pytania o PMP

FAQ: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym zajmuje się Postępowa Młodzież Polski?
Zajmujemy się m.in. organizowaniem młodzieży do wspólnej walki o nasze prawa. Zamierzone cele osiągamy przez działalność teoretyczną (edukacja młodych działaczy) oraz praktyczną (manifestacje, pikiety, rozprowadzanie ulotek i plakatów, działania polityczne w terenie).

Kiedy powstała PMP?
PMP powstała z przekształcenia Komunistycznej Młodzieży Polski w 2009 roku.
Nasza poprzedniczka została zaś utworzona przez grupę młodych działaczy robotniczych w listopadzie 1996 roku w Bieszczadach.

Jak mogę wstąpić do PMP?
Do PMP należeć mogą osoby od 16 do 35 roku życia. Konieczne jest skontaktowanie się z nami: mailowo, listownie, telefonicznie, przez Skype, lub osobiście. My wyznaczymy Wam spotkanie z naszym wysłannikiem, którego rekomendacja (na deklaracji członkowskiej) jest konieczna do przyjęcia Was do organizacji. Wpisowe do organizacji wynosi 10 złotych.

Czy do PMP należą wyłącznie komuniści?
Nie. Jesteśmy organizacją otwartą na młode osoby o szeroko pojętych poglądach lewicowych. W naszych szeregach znajdziecie zwolenników różnych lewicowych i robotniczych prądów ideowych. Wspólnym celem jest zaś walka o prawa młodych robotników, rolników, inteligencji oraz bezrobotnych, a także wszystkich ludzi wykluczanych przez reżim kapitalistyczny.

Ile wynoszą składki w PMP?
Minimalna składka miesięczna to 5 złotych od osoby. O ile Wasza sytuacja materialna jest lepsza, możecie oczywiście wpłacać większe kwoty. W uzasadnionych przypadkach zaś możliwe jest całkowite zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Czy jesteście zwolennikami totalitaryzmu?
Nie. Opowiadamy się za demokracją ludową, postępem i równością społeczną. Bardzo ważne są dla nas wolność, równość i sprawiedliwość społeczna, które nie stoją w sprzeczności do siebie, a pełne ich urzeczywistnienie możliwe jest dopiero w socjalizmie, służącym interesom proletariatu, czyli nam samym.

Jaka byłaby definicja PMP w wikipedii?
Niestety, polska wersja wikipedii zdominowana jest przez zwolenników neoliberalizmu oraz skrajnej prawicy, dlatego też hasło odnoszące się do PMP jest regularnie usuwane. Świadczy to tym dobitniej o cenzurze panującej na popularnych stronach polskojęzycznych.
Mimo to, możemy podać Wam definicję PMP poniżej:

Postępowa Młodzież Polski (PMP) – niezarejestrowana młodzieżowa organizacja lewicowa działająca na terenie Rzeczpospolitej Polski. Jest to organizacja młodzieżowa, niezależna od partii politycznych.
PMP powstała w wyniku przekształcenia Komunistycznej Młodzieży Polski w Postępową Młodzież Polski w maju 2009 roku. Powstanie zaś i początek działalności KMP datuje się na listopad 1996 roku w Sudetach.
—-
Profilem politycznym PMP jest marksizm-leninizm. PMP sympatyzuje ze Światową Federacją Młodzieży Demokratycznej. Liczebność PMP jest nieznana. Organizacja ta wydaje nieregularnie pismo „Postęp”. Jako KMP wydawała zaś wcześniej czasopismo „Sztandar Pracy”.
Postępowa Młodzież Polski bierze aktywny udział w demonstracjach, pikietach oraz manifestacjach robotniczych. Angażuje się w różnorakie inicjatywy mające na celu zjednoczenie rewolucyjnego ruchu robotniczego.
Oficjalnym znakiem PMP jest lewa pięść wpisana w czerwoną pięcioramienną gwiazdę na czarnym tle.
Wikipedia – burżuazyjna wersja popularnej encyklopedii.
Komunopedia – wersja Wikipedii bez burżuazyjnej cenzury.
—-
Oficjalne strony PMP:
Oficjalny Portal POSTEP.ORG
Strona PMP

Uważam się za osobę wierzącą/praktykującą. Czy nie stanowi to przeszkody w przynależności do PMP?
Postępowa Młodzież Polski nie jest organizacją narzucającą swoim działaczom i działaczkom jedną określoną wiarę, lub jej brak. Przywiązanie do którejkolwiek religii, związku wyznaniowego, bądź nieposiadanie wierzeń religijnych nie stanowi żadnej przeszkody w przynależności do PMP.
Każda osoba bez względu na status finansowy, kolor skóry, przynależność etniczną, religijną, językową, orientację seksualną, pochodzenie społeczne itd. jest mile widziana w naszej organizacji.

Czy PMP współpracuje z innymi organizacjami lewicy?
Tak, jako niezależna organizacja młodzieżowa mamy na koncie liczne inicjatywy zjednoczeniowe lewicy w Polsce. Współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma podmiotami ruchu robotniczego. Niektórzy nasi działacze współtworzyli m.in. Porozumienie Lewicy Antykapitalistycznej. Byliśmy też zaangażowani w prace Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników oraz pomniejsze inicjatywy. Obecnie angażujemy się m.in. w Zespół Dyskusyjny „Lewica RP”.

Ile wynosi liczebność PMP?
Nie podajemy dokładnych danych publicznie, gdyż portal PMP odwiedzają także wrogowie ruchu robotniczego, których zadaniem jest działanie na szkodę postępu, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Dla wyklarowania sytuacji wobec osób chętnych do wstąpienia w szeregi PMP możemy jedynie dodać, iż liczebność PMP nie przekracza obecnie 50 działaczy na terenie Polski oraz za granicą.