Prywatyzacja zabija

Majątek narodowy w ramach prywatyzacji wyprzedawany jest za bezcen!

Według niedawno przeprowadzonych badań oksfordzkich, obliczono iż w rezultacie procesu prywatyzacji w państwach byłego socjalistycznego bloku wschodniego zginęło ponad milion ludzi pracy. Błyskawiczny program prywatyzacji przemysłu, czasem zwany przez ekonomistów jako „terapia szokowa” zaowocowała w 56% wzrostem bezrobocia, co według obliczeń było główną przyczyną śmierci tylu osób.

Dr David Stuckler oraz Lawrence King z uniwersytetów angielskich porównali liczbę zgonów które można było uniknąć gdyby ofiarom podana była odpowiednia pomoc ze strony państwa. Brali oni pod uwagę śmierci wskutek min. samobójstw, śmierci spowodowanych głodem lub mrozem, czy też brakiem odpowiedniej opieki medycznej. Według analizy statystyk, za niewydajność systemu i porażkę jaką była kontrrewolucja kapitalistyczna zapłaciło dotychczas życiem conajmniej milion osób, nie wspominając o tych którzy do dzisiaj żyją koszmarem.

Red. PMP.

Dodaj komentarz