Konto PMP

Eurobank
Katarzyna Ambroziak
Nr konta: 43 1470 0002 2578 7713 2000 0001
Z dopiskiem: „składki PMP”.

Wszelkie środki zgromadzone na rachunku bankowym przeznaczane są na bieżącą działalność organizacyjną.
Dziękujemy serdecznie za wsparcie.