Kolejni działacze prześladowani przez burżuazyjną RP!

Państwo kapitalistyczne próbuje za wszelką cenę wyrugować z przestrzeni publicznej robotniczą symbolikę!

W ostatnich latach coraz częściej dochodzi w Polsce do prześladowania działaczy ruchu robotniczego, komunistycznego i postępowego.
Jednym z ostatnich działaczy (tym razem lokatorskich) postawionych przed sądem jest Piotr Ciszewski z Lewicowej Alternatywy oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów.
19 lutego odbyła się pierwsza rozprawa działacza WSL i LA. Został on oskarżony o udział w nielegalnym zgromadzeniu podczas blokady eksmisji we wrześniu 2012 roku.
Przypomnijmy, iż 5 września ubiegłego roku ponad 50 osób z organizacji lokatorskich blokowało eksmisję inwalidki mieszkającej z synem. Niestety, blokada eksmisji została brutalnie rozbita przez policję, która nałożyła aż 31 mandatów (sic!).

Oskarżony nie przyznał się do winy i zapowiada dalszą walkę o prawa osób wykluczanych przez reżim kapitalistyczny.
Wcześniej przed sądami oraz na komisariatach policji stawali w różnych miejscach kraju m.in. Piotr Krzyżaniak z PMP, Dariusz Skrzypczak, Sławomir Kaczmarek, Jacek Rosołowski, Krzysztof Łabądź (prześladowani za działalność związkową), Piotr Ikonowicz, Łukasz Czaja z PMP, Piotr Ciara, Paweł Michał Bartolik, Andrzej Smosarski, Michał Nowicki itd.

1 marca 2013 roku przed domem zmarłej tragicznie działaczki WSL – Jolanty Brzeskiej, zebrała się grupa działaczy ruchu lokatorskiego. Zgromadzeni zapalili znicze i rozwinęli transparent z podobizną J. Brzeskiej, na którym umieszczony był slogan: „Ja nie wiem co, ale musicie coś zrobić, przecież dobrze wiecie, kto mnie zamordował”.
Jolanta Brzeska przez dłuższy czas pozostawała jedną z najbardziej konsekwentnych działaczek warszawskiego ruchu lokatorskiego, bezpardonowo broniąc lokalnej wspólnoty mieszkańców przed zakusami chciwych kamieniczników. Skonfliktowany był z nią m.in. znany warszawski kamienicznik, Marek Mossakowski, który rościł sobie „prawo” do kamienicy, w której mieszkała Jolanta Brzeska.
W dniu 1 marca 2011 r. w Lesie Kabackim znaleziono ciało Jolanty Brzeskiej. Ostatnie ekspertyzy wykluczyły praktycznie możliwość popełnienia przez działaczkę WSL samobójstwa.

Trudna sytuacja mieszkaniowa oraz bytowa dotyka obecnie w Polsce przede wszystkim osoby ubogie. Zagrożeni wykluczeniem oraz zepchnięciem na margines życia politycznego i ekonomicznego są obecnie nie tylko członkowie klasy robotniczej, ubodzy rolnicy i pracująca inteligencja, ale także miliony ubogich kobiet oraz dzieci.
Z raportów dostępnych w sieci wynika, iż ponad 8% polskich dzieci nie zjada rano żadnego posiłku oraz nie przynosi śniadania do szkoły. Około 5% dzieci z powodu niedożywienia nie jest w stanie skupić się na lekcjach, a około 2% uczniów jest niebezpiecznie wychudzonych (sic!).
Według różnych szacunków niedożywionych w Polsce jest obecnie od 800 tysięcy do nawet 1 miliona dzieci!
Jest to niebezpieczna plaga społeczna, której nie znano w ogóle w czasach socjalistycznej Polski Ludowej, a która panoszy się od ponad 20 lat w kapitalistycznej III RP!

Ponadto, Główny Urząd Statystyczny poinformował, iż przeciętne wynagrodzenie brutto (wyłącznie w sektorze przedsiębiorstw) w styczniu 2013 roku wyniosło 3680,3 zł. W stosunku do stycznia 2012 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,4%. W ciągu ostatniego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,7%, co oznacza, że realne płace w ciągu ostatniego roku spadły o 1,3%.
Podane dane dotyczą zresztą wyłącznie sektora przedsiębiorstw, a doskonale wiadomo, iż sytuacja pracowników w małych zakładach pracy, czy samozatrudnionych jest nierzadko jeszcze gorsza.

Grzegorz Mielcarz.

Dodaj komentarz