Niemcy hitlerowskie splamiły ziemię polską ohydną zbrodnią nad milionami Żydów

W wydanej w 1975 roku publikacji zatytułowanej: O filozofii marksistowskiej autorstwa Jerzego Ładyki czytamy: „Powstanie Polskiej Partii Robotniczej (5 I 1942 r.) oznaczało nowy etap w rozwoju ruchu robotniczego w Polsce. Zapoczątkowało też nowy etap walki wyzwoleńczej całego narodu. Zjawisko to znalazło ideologiczny wyraz w ujęciu problemu patriotyzmu.
Doświadczenia historyczne uzyskane w toku II wojny światowej wykazały jasno, że klasy posiadające nie są zdolne zapewnić narodowi polskiemu warunków normalnego rozwoju w niezależnym państwie. Plany odbudowy Polski formułowane przez reprezentantów burżuazji nie wykraczały w istocie poza program powrotu do stanu przedwojennego – nie uwzględniały realnego układu sił społecznych i politycznych, wykluczającego przecież przywrócenie dawnego porządku.
Read more about Niemcy hitlerowskie splamiły ziemię polską ohydną zbrodnią nad milionami Żydów

Filipińscy postępowcy w walce z burżuazją i faszyzmem

Demonstracja zwolenników Nowej Armii Ludowej

W ostatnich tygodniach nastąpiła nowa polityczna ofensywa sił lewicy rewolucyjnej na Filipinach. Narodowy Demokratyczny Front Filipin (NDFP) uczcił w ostatnich dniach grudnia 66. Rocznicę Uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
– NDFP zdaje sobie sprawę z faktu, iż Deklaracja Praw Człowieka jest jedynie gwarantem podstawowych praw i wolności. Dzięki tego typu deklaracjom rządy burżuazyjne na całym świecie mogą oszukiwać masy ludowe wizją ‘wolności i demokracji w systemie kapitalistycznym’. Jednak siły rewolucyjnej lewicy wiedzą, że jedynie zdecydowana bezpośrednia akcja mas ludowych może zapewnić wyzyskiwanym warstwom prawdziwą demokrację, wolność, równość oraz sprawiedliwość społeczną – czytamy w stanowisku NDFP.
Read more about Filipińscy postępowcy w walce z burżuazją i faszyzmem

Socjalizm pozostaje jedynym realnym wyjściem i alternatywą wobec samowoli kapitału

Kryzys kapitalizmu wchodzi w swoją ostateczną fazę. Coraz częściej na świecie dochodzi do nowych wojen o kurczące się zasoby naturalne oraz rynki zbytu.
Światowe wahania rynków finansowych za każdym razem są coraz gwałtowniejsze, kosztują coraz więcej i powodują coraz większe spustoszenie.

Wbrew ogłuszającej propagandzie mediów burżuazyjnych, socjalizm pozostaje jedynym realnym wyjściem i alternatywą wobec samowoli kapitału.
Read more about Socjalizm pozostaje jedynym realnym wyjściem i alternatywą wobec samowoli kapitału

Socjalizm zaspokaja najważniejsze potrzeby człowieka

Od ponad roku w Polsce rządzi burżuazyjne ugrupowanie o buńczucznie i megalomańsko brzmiącej nazwie Prawo i Sprawiedliwość.
Dla mnie, jako komunisty, ta wybitnie reakcyjna partia bredząca nieustannie o „dobrej zmianie” dla „wszystkich Polaków i Polek” reprezentuje w sferze mentalno – ideologicznej wszystko to z czym dzisiaj lewica socjalna musi obowiązkowo, niestrudzenie i konsekwentnie walczyć.
Read more about Socjalizm zaspokaja najważniejsze potrzeby człowieka

Letnia Szkoła rewolucjonistów Suazi

Robotnicy Suazi każdego dnia walczą o swoje prawa!

Komunistyczna Partia Suazi zorganizowała w dniach 20-23 grudnia swoją coroczną Szkołę Letnią. W tym roku aktyw partii spotkał się w mieście Mpumalanga w Republice Południowej Afryki. Szkoła zorganizowana została dla rewolucjonistów z Królestwa Suazi oraz aktywistów żyjących na wygnaniu.
Jak zwykle, KP Suazi połączyła w ramach Szkoły Letniej teorię z praktyką – w celu edukowania swoich działaczy w zakresie głównych prądów myśli marksistowsko-leninowskiej. Miało to na celu ukazanie jak teoria marksowska przekłada się na praktyczną działalność w warunkach reżimu politycznego w Królestwie Suazi.
Read more about Letnia Szkoła rewolucjonistów Suazi

Feliks Dzierżyński przyjacielem dzieci

20 lipca obchodzimy 90 rocznicę śmierci największego Polaka w dziejach naszego narodu, Feliksa Dzierżyńskiego. W historii polskiego ruchu komunistycznego jest wiele ciekawych postaci, ale zawsze jest jakieś “ale”. Weźmy taką Różę Luksemburg, niby wszystko OK, ale jednak splamiła swój życiorys krytyką Bolszewików. Albo Bierut. Niby spoko, ale jednak niesamodzielny i gdyby nie ZSRR to nigdy by nic wielkiego nie zdziałał. I tak dalej. Wymieniać można długo.
A Dzierżyński to człowiek bez skazy. To bohater, dzięki któremu zawsze jestem dumny z bycia Polakiem. Im dłużej siedzę za granicą, tym mniej mnie Polska obchodzi.
Read more about Feliks Dzierżyński przyjacielem dzieci

Będziemy bronić naszych kopalń!

Strajk górników może okazać się potężną bronią przeciw rządowi

W Zabrzu od ponad tygodnia protestują załogi kopalń Krupiński i Makoszowy. Robotnicy podkreślają, że jeśli protesty te „zejdą pod ziemię” i zastopują pracę górników, nie wyjedzie węgiel wart dziesiątki mln zł. Zatrzymanie wydobycia na dobę w jednym zakładzie oznacza ok. 1,5 – 2 mln zł utraty przychodów. Problem może dotyczyć wszystkich spółek węglowych na Śląsku.
Utraty zysków kapitaliści boją się najbardziej.

Działające w kopalniach związki zawodowe udzieliły pełnego poparcia protestującym współtowarzyszom. Szeregowi górnicy podkreślają jednak, iż przez wiele lat kierownictwa związków zawodowych w kopalniach bardziej zainteresowane były premiami i wygodnymi posadami dla szefów związkowych, a nie realną obroną praw pracowniczych i solidarnością klasową z szeregowymi robotnikami.
Read more about Będziemy bronić naszych kopalń!

Bliższa współpraca wojskowa między USA a Indiami

Kadry KPI (M) biorą czynny udział w zaostrzającej się walce klas

8 grudnia br. została podpisana umowa wojskowa pomiędzy rządem Indii a administracją USA.
Kancelaria premiera Indii – Shri Narendry Modi’ego, ogłosiła podpisanie umowy „Główny partner obronny” w nadziei na zacieśnienie współpracy wojskowej z rządem Stanów Zjednoczonych.
Publiczne ogłoszenie porozumienia nastąpiło po uprzednim zawarciu umowy między ministrami obrony obu państw dotyczącej „wojskowej wymiany logistycznej”.

Read more about Bliższa współpraca wojskowa między USA a Indiami

A wtedy ostatnie pieniądze wydasz na lekarza

Samotna jestem. Kurewsko samotna. Dokucza mi ta samotność boleśnie.
Jak w Dniu Świra – pierwsze co robię po przyjściu do domu, jeszcze zanim wyjdę z psem, włączam telewizor. Nieważne jakie gówno w reżimowych mediach jest dziś na tapecie, nieważne jak denny i mamiący umysł serial dla mas dziś puszczają.
Ważne, że już nie słychać tej boleśnie kłującej ciszy. Jadąc wieczorem tramwajem wtulam się w najodleglejszy kąt i spode łba oczami zmęczonymi wodzę po moich współpasażerach. Robię to niechętnie, choć kiedyś było inaczej, spoglądałam z ciekowością, teraz czuję jakbym w odbicie lustra zaglądała.
Read more about A wtedy ostatnie pieniądze wydasz na lekarza