Bieżące akcje PMP

24 grudnia 2016 r. PMP odwiedziła Cmentarz Armii Radzieckiej w Pabianicach w woj. łódzkim. Celem tej wizyty było podkreślenie więzi jakie łączą nas z wyzwolicielami ziem polskich spod nazistowskiej okupacji w 1945 roku.
Obowiązkiem postępowej młodzieży w naszym kraju jest zachowanie pamięci o bohaterskich czynach Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego.
Delegacja PMP zapaliła pamiątkowe znicze.

PMP Pabianice

1 grudnia br. PMP w woj. łódzkim włączyła się w akcję charytatywną, pomagając w zbiórce darów dla najbardziej potrzebujących osób (w tym bezdomnych) na terenie Łodzi i okolic.
Pomoc wzajemna i solidarność klasowa naszą bronią!

PMP – woj. łódzkie

26 listopada PMP w Zielonej Górze przeprowadziła akcję ulotkową. Rozprowadziliśmy kilkadziesiąt ulotek informacyjnych.
Dzięki młodym postępowcom mieszkańcy Zielonej Góry mogą liczyć na ciekawą lekturę.
Ponownie zachęcamy do włączania się w działalność ruchu robotniczego w woj. lubuskim!

PMP Zielona Góra

11 listopada PMP wzięła udział w manifestacji antyfaszystowskiej w centrum Warszawy. Tego dnia demonstrowaliśmy swój sprzeciw wobec rosnącej fali faszyzmu, ksenofobii i nacjonalizmu, jaka zalewa nasz kraj.
Nie ma zgody klasy robotniczej na panoszenie się faszystów po polskich ulicach.
NO PASARAN!

PMP w Warszawie

11 listopada br. PMP wykonała w Warszawie serię napisów o treści postępowej i edukacyjnej.
Informujemy w ten sposób o naszych celach, dążeniach oraz wartościach ideowych, jakie prezentuje ruch robotniczy.
Chodźcie z nami!

PMP – woj. mazowieckie

Z okazji 99. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej PMP w Łodzi wykonała serię napisów o charakterze uświadamiającym i informacyjnym.
Chcieliśmy tym samym przypomnieć mieszkańcom Łodzi o pięknych, robotniczych tradycjach tego miasta.
Niech żyją zdobycze Rewolucji Październikowej!

PMP – woj. łódzkie

7 listopada PMP obchodziła XX-lecie rewolucyjnego ruchu młodzieżowego w Polsce po 1989 r.
Zebrani Tow. wzięli udział w przemarszu pod czerwonymi sztandarami przez miejscowość Kudowa Zdrój (woj. dolnośląskie).
Mieszkańcy miasta zareagowali na nas bardzo pozytywnie.

PMP w Kudowie Zdroju

W Święto Zmarłych 1 listopada br. PMP w Wałbrzychu odwiedziła cmentarz żołnierzy radzieckich, żeby złożyć poległym w walce z faszyzmem należny hołd.
Zapaliliśmy pamiątkowe znicze na mogiłach poległych Czerwonoarmistów.
Cześć i chwała Armii Radzieckiej!

PMP – Wałbrzych

Z okazji Święta Zmarłych 1 listopada PMP odwiedziła groby żołnierzy radzieckich, którzy polegli w walce o wyzwolenie ziem polskich spod okupacji III Rzeszy.
Armia Czerwona poniosła ogromne ofiary wyzwalając wiele państw Europy spod faszyzmu.
PMP zapaliła żałobne znicze pod pomnikiem Armii Czerwonej w Pabianicach (woj. łódzkie).
Wieczna cześć i chwała Armii Czerwonej i Ludowemu Wojsku Polskiemu!

PMP w Pabianicach

9 października PMP wzięła udział w demonstracji przeciwko partii Torysów (reakcyjna Partia Konserwatywna) w Birmingham w Wielkiej Brytanii.
Konserwatyści odpowiedzialni są w UK za niezliczone ataki na prawa pracownicze, warunki płacy i pracy klasy robotniczej.
Ich antyspołeczne działania uderzają także w zamieszkałą na Wyspach polską klasę robotniczą.
Precz z Torysami i kapitalizmem!

PMP w Birmingham (UK)

3 października br. PMP Opole wzięła udział w manifestacji w ramach Czarnego Protestu, sprzeciwiając się planom reakcyjnego rządu PiS na usługach kościelnych fanatyków. Przeciwstawiamy się zdecydowanie próbom kryminalizacji praw reprodukcyjnych kobiet.
Ciała kobiet należą wyłącznie do nich samych!

PMP Opole

2 października br. (w ramach Czarnego Protestu) PMP Łódź wzięła udział w demonstracji przeciwko zaostrzaniu ustawy aborcyjnej.
Penalizacja aborcji jest chorym, szkodliwym wymysłem fundamentalistów religijnych, z którym trzeba walczyć za wszelką cenę.
Ciała kobiet nie są towarem!

PMP w Łodzi

Pod koniec września br. PMP Londyn prowadziła intensywną akcję uświadamiająco-informacyjną. Celem rozprowadzanych w mieście wlepek jest jednoczenie klasy robotniczej.
Ponadto, chcemy w ten sposób kształtować pozytywne wzorce wśród młodzieży.

PMP Londyn (UK)

15 września Postępowa Młodzież Polski w Dobroniu w woj. łódzkim przeprowadziła kampanię informacyjną, rozklejając nasze materiały na terenie miasta.
Rozprowadziliśmy w ten sposób po raz kolejny znaczną ilość materiałów uświadamiających.

PMP – Dobroń

13 września br. PMP Londyn rozprowadziła w mieście kilkadziesiąt wlepek o charakterze rewolucyjnym i informacyjnym.
Kampania uświadamiająca w Londynie ma na celu jednoczenie pod wspólnym sztandarem imigranckich robotników, którzy w Wielkiej Brytanii poddawani są ogromnemu wyzyskowi.

PMP – Londyn

9 września PMP w miejscowości Dobroń (woj. łódzkie) rozwiesiła serię materiałów informacyjnych.
Rozprowadziliśmy kilkadziesiąt plakatów o treści rewolucyjnej i klasowej.
Reakcja mieszkańców: wielkie zainteresowanie.
Wiemy, że tego typu działania pozwolą nam odbudować klasowy ruch robotniczy w Polsce w niedalekiej przyszłości.

PMP woj. łódzkie

7 września Postępowa Młodzież Polski w Zielonej Górze roznosiła postępowe, klasowe i rewolucyjne ulotki. Akcja skierowana była do mieszkańców miasta, którzy tak wiele zawdzięczają okresowi socjalizmu w Polsce.
Nasze ulotki rozeszły się bardzo szybko. Mieszkańcom życzymy miłej lektury!

PMP – woj. lubuskie

5 września br. PMP w Londynie wykonała serię napisów o charakterze uświadamiającym i zachęcającym do przystępowania w szeregi rewolucyjnego ruchu robotniczego.
Solidarność robotnicza naszą wspólną bronią!

PMP w Londynie

5 września br. PMP Wałbrzych przeprowadziła akcję ulotkową. Dzięki rozklejonym w centrum miasta materiałom mieszkańcy mogli dowiedzieć się o najnowszych przedsięwzięciach podejmowanych przez rewolucyjny ruch młodzieżowy w Polsce.
Wałbrzych walczy!

PMP Wałbrzych

3 września br. Postępowa Młodzież Polski przeprowadziła w Łodzi akcję informacyjną, która miała na celu upowszechnienie wiedzy o ideach ruchu robotniczego, komunistycznego, rewolucyjnego i demokratycznego.
PMP Łódź zachęca wszystkich mieszkańców miasta i okolic do czytania naszych materiałów i angażowania się w działalność ruchu robotniczego.
W jedności pracowniczej tkwi siła!

PMP – Łódź

26 sierpnia br. PMP w Łodzi przeprowadziła kampanię informacyjno-uświadamiającą o treści postępowej. Celem rozwieszonych plakatów było dotarcie z naszym przekazem do jak najszerszej grupy mieszkańców Łodzi.
Kilkadziesiąt plakatów spotkało się ze sporym zainteresowaniem okolicznych osób.

PMP – woj. łódzkie

20 sierpnia br. delegacja PMP odwiedziła w Paryżu m.in. cmentarz Père-Lachaise, gdzie pochowani są Komunardzi (w tym generałowie Komuny Paryskiej z 1871 roku, Jarosław Dąbrowski oraz Walery Wróblewski).
Pamięć o naszych wielkich poprzednikach to bardzo ważne zadanie dla młodych postępowców.
Cześć i wieczna chwała Komunardom!

PMP – Paryż (Francja)

Pod koniec lipca br. PMP uczciła pamięć o jednym z najwybitniejszych działaczy i przywódców polskiego ruchu robotniczego – Tow. Edwardzie Gierku.
Delegacja PMP zapaliła na grobie zmarłego w 2001 r. I sekretarza PZPR żałobne znicze.
Grób Tow. Gierka codziennie odwiedzają ludzie, którzy pamiętają jego “złotą dekadę”.

Cześć i chwała E. Gierkowi!

PMP w Sosnowcu

21 czerwca br. Postępowa Młodzież Polski w Wałbrzychu przeprowadziła kampanię reklamowo/informacyjną, której celem było zaznajomienie mieszkańców miasta z ideologią postępową i rewolucyjną.
Wykorzystaliśmy kilkadziesiąt ulotek o treści klasowej.
Zapraszamy mieszkańców Wałbrzycha do włączenia się w szeregi ruchu robotniczego.

PMP – Wałbrzych

18 czerwca w Łodzi Postępowa Młodzież Polski wzięła udział w obchodach rocznicy Rewolucji 1905 roku. Uczciliśmy w ten sposób pamięć o naszych wielkich, wybitnych poprzednikach.
W obchodach wzięło udział kilkaset osób z różnych organizacji lewicowych.
Młodzi postępowcy nigdy nie zapomną ogromnego wkładu rewolucyjnego polskiego proletariatu w dzieło wyzwolenia człowieka z okowów kapitalizmu!

PMP na obchodach rocznicy Rewolucji 1905

18 czerwca br. PMP w Łodzi wzięła udział w proteście przeciw bezprawnemu uwięzieniu Mateusza Piskorskiego, przewodniczącego partii Zmiana. Protest odbył się w stolicy woj. łódzkiego. Jego celem było także zwrócenie uwagi społecznej na represje wymierzone w cały polski ruch robotniczy.

PMP w Łodzi

Jeśli postęp, to tylko w prawdziwie internacjonalistycznym towarzystwie.
Zdjęcie ze zbiorów PMP Londyn.
Musimy promować wzorce tolerancji i otwartości – przy jednoczesnym zachowaniu rewolucyjnej dyscypliny we własnych szeregach!

PMP – Londyn

Na przełomie maja i czerwca PMP w Londynie wzięła się za rozpowszechnianie informacji o naszej stronie WWW oraz o polskim ruchu robotniczym. Naszym celem pozostaje dotarcie do jak najszerszej grupy (głównie polskich) robotników.

Tylko zjednoczeni możemy skutecznie walczyć o nasze prawa!

PMP w Londynie (UK)

28 maja br. Postępowa Młodzież Polski Łódź wzięła udział w demonstracji solidarnościowej pod siedzibą biura PiS w Łodzi, w sprawie uwolnienia jednego z więźniów politycznych kapitalistycznej RP – przewodniczącego partii Zmiana, Mateusza Piskorskiego.

Precz z represjami politycznymi wymierzonymi w ruch robotniczy!

PMP w Łodzi

14 maja br. Postępowa Młodzież Polski roznosiła w Łodzi ulotki o tematyce demokratycznej, rewolucyjnej i postępowej.
Celem przedsięwzięcia było zachęcenie Łodzian do przystępowania do ruchu robotniczego w Polsce.

PMP – woj. łódzkie

11 maja br. PMP Łódź przeprowadziła akcję uświadamiająco/reklamową. Celem jej było rozpowszechnienie wiedzy o naszej organizacji oraz polskim ruchu robotniczym.
Nasze postępowe wlepki rozchodziły się niczym ciepłe bułeczki.

PMP Łódź

Z okazji Dnia Zwycięstwa nad faszyzmem, 9 maja br. PMP Łódź złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w walce o wyzwolenie ziem polskich spod nazistowskiej niewoli.
Cześć Ich pamięci!

PMP – woj. łódzkie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy – 1 maja – PMP wzięła udział w demonstracji robotniczej w centrum stolicy RP. Tego dnia protestowaliśmy przeciwko wyzyskowi i poniżeniu ludzi pracy najemnej w Polsce.
Uczestników: około 250 osób z różnych organizacji lewicowych.
Chodźcie z nami!

PMP w Warszawie

PMP Londyn wzięła 16 kwietnia br. udział w demonstracji robotniczej, która odbyła się w sobotę w centrum stolicy W. Brytanii.
Postępowa Młodzież Polski godnie reprezentowała rewolucyjną polską klasę robotniczą na emigracji w tym państwie.
Uczestników: około 150 tysięcy osób (głównie członkowie związków zawodowych, organizacji imigrantów, bezrobotnych oraz partii robotniczych różnych odcieni).

PMP na demonstracji w Londynie

5 kwietnia br. PMP – organizacja londyńska otrzymała darowiznę w wysokości 44 funtów GBP na cele polityczne. Darowiznę przekazała Tow. Angela P.
Z całego serca dziękujemy wspomnianej Towarzyszce i obiecujemy, iż pieniądze zostaną mądrze spożytkowane.

Darowizna na rzecz PMP Londyn

Dnia 8 marca Postępowa Młodzież Polski – organizacja łódzka wzięła udział w obchodach Dnia Kobiet. Z tej okazji odwiedziliśmy cmentarz komunalny na Dołach w Łodzi, by upamiętnić i zapalić znicz na grobie wybitnej, polskiej rewolucjonistki, która walczyła o socjalizm i sprawę robotniczą – Władysławy Bytomskiej.
Tow. Bytomska została bestialsko zamordowana przez siepaczy sanacyjnego reżimu.
Odwiedziliśmy też groby wielu Towarzyszek i Towarzyszy, którzy walczyli za idee socjalizmu.
***
PMP Łódź życzy pracującym kobietom wszystkiego najlepszego!

PMP – woj. łódzkie

28 lutego br. młodzi postępowcy wykonali w Łodzi serię napisów o charakterze uświadamiającym. Celem akcji było szerzenie idei postępu i świadomości klasowej.
Mieszkańcy Łodzi mogli się dzięki nim dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.

Postęp w Łodzi

22 lutego PMP Łódź wzięła udział w proteście zorganizowanym przeciwko bezprawnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Protest odbył się w centrum Łodzi, gdzie amerykańscy żołnierze chwalili się przed mieszkańcami swoim sprzętem.

Amerykańskie bazy precz z polskiej ziemi!

PMP – woj. łódzkie

18.01 2016 r. na ul. Zgierskiej w Łodzi uczczona została pamięć o poległych żołnierzach Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego, którzy ginęli w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne Rzeczpospolitej.
Tow. z PMP godnie reprezentowali naszą organizację. Na koniec zgromadzenia odśpiewano Międzynarodówkę i Mazurek Dąbrowskiego.
***
Cześć i chwała Ludowemu Wojsku Polskiemu i Armii Radzieckiej, które poniosły ogromne straty i wykazały się wielkim poświęceniem przy wyzwalaniu Europy spod okupacji nazistowskiej!

PMP – woj. łódzkie

25 grudnia 2015 r. PMP w Łodzi podjęła akcję uświadamiającą oraz reklamową. Celem jej było rozpowszechnienie wiedzy o działalności polskiego ruchu robotniczego. W ruch poszły farby, a gościnne łódzkie mury stały się miejscem propagowania idei postępu, wolności, równości oraz sprawiedliwości społecznej.

PMP Łódź

Na przełomie października i listopada 2015 roku – z okazji 98. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – PMP Londyn przeprowadziła intensywną akcję informacyjno-edukacyjno-propagandową.
Rozeszło się ponad 250 wlepek z adresem naszej strony www.

PMP Londyn

24 października 2015 roku Postępowa Młodzież Polski z woj. łódzkiego wzięła udział w Marszu Zamkniętych Fabryk.
W przemarszu śladami zamkniętych zakładów pracy w Łodzi udział wzięło kilkadziesiąt osób.

PMP – woj. łódzkie

12 września 2015 r. PMP oddział Londyn wzięła udział w manifestacji solidarnościowej z uchodźcami z Bliskiego Wschodu i Afryki. Celem masowej demonstracji było okazanie solidarności z masową migracją proletariatu Libii, Syrii, Afganistanu i Iraku. Odpowiedzialność za masową skalę migracji i katastrofę humanitarną ponoszą państwa NATO i rządząca nimi burżuazja.

W manifestacji wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Hasła internacjonalistycznej solidarności znalazły bardzo pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców Londynu.

PMP w Londynie

20 czerwca 2015 roku PMP oddział Londyn wzięła udział w masowej demonstracji związkowej, której celem miało być zwrócenie uwagi społecznej na ataki rządu Torysów na świadczenia socjalne pobierane przez m.in. członków klasy robotniczej.

Demonstracja cieszyła się ogromnym poparciem społecznym. Udział wzięło w niej ponad 250 tysięcy osób. Delegacja PMP spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem Londyńczyków.

PMP Londyn

9 maja PMP wielkopolskie wzięła udział w pikiecie w Poznaniu, której celem było wyrażenie sprzeciwu wobec niskich płac oraz prześladowań wymierzonych w ruch związkowy.

Coraz częściej w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. “pracujących-biednych”, czyli staczania się proletariatu w szeregi lumpenproletariatu i prekariatu. Celem akcji było zwrócenie uwagi opinii publicznej na złe warunki pracy i pogarszające się wynagrodzenia w szeregach klasy robotniczej.

PMP Wielkopolska

1 maja PMP wzięła udział w ogólnopolskiej manifestacji z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy w Warszawie. Wśród ponad 200 uczestników manifestacji rozdawane były ulotki, odezwy itd.

PMP Warszawa

1 maja 2015 roku PMP świętokrzyskie wykonała serię napisów politycznych o treści klasowej i antykapitalistycznej. Celem akcji miało być rozreklamowanie PMP wśród mieszkańców miasta Kielce.

PMP w Kielcach

31 stycznia 2015 roku PMP Londyn wzięła udział w manifestacji ruchu lokatorskiego i robotniczego przeciwko podwyżkom czynszów i złym warunkom mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii.

Kilka tysięcy uczestników protestowało przeciwko błędnej polityce mieszkaniowej lokalnych władz brytyjskich. Kryzys mieszkaniowy uderza m.in. w robtników – imigrantów z Polski.

PMP w Londynie

Pod koniec grudnia 2014 roku PMP Londyn (UK) wykonała serię napisów uświadamiających o treści klasowej, rewolucyjnej i postępowej.

Akcja ta rozpropagować miała ideały ruchu robotniczego, demokratycznego i komunistycznego.

PMP Londyn

18 października 2014 roku delegacja Postępowej Młodzieży Polski wzięła udział w masowej demonstracji związków zawodowych oraz ruchu robotniczego w Londynie (UK).

Celem manifestacji było wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw pracowniczych oraz okazanie solidarności robotniczej wobec ataków burżuazji na ruch pracowniczy.

PMP w Londynie

Na początku sierpnia 2014 r. PMP Londyn wzięła udział w manifestacji sprzeciwu wobec napaści na Palestynę. Rzeź Gazy pochłonęła już tysiące ofiar, skutkując zniszczoną infrastrukturą, rozbudową nielegalnych osiedli izraelskich oraz umocnieniem się syjonistycznej, faszyzującej władzy w Izraelu.

PMP domaga się natychmiastowego wycofania Izraela z terytoriów Palestyny oraz uznania niepodległego, socjalistycznego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku.

PMP Londyn

21 czerwca 2014 roku Postępowa Młodzież Polski w Łodzi wzięła udział w inscenizacji obchodów rocznicy Rewolucji 1905 roku w tym mieście.

Uczestnicy obchodów Rewolucji 1905 roku chcieli w ten sposób przypomnieć mieszkańcom Łodzi o chwalebnej, rewolucyjnej tradycji ich miasta.

PMP łódzkie

21 czerwca 2014 PMP Londyn wzięła udział w manifestacji związkowej skierowanej przeciwko łamaniu praw pracowniczych oraz polityce cięć socjalnych, za które odpowiedzialny jest burżuazyjny rząd torysów i liberałów.

Uczestników manifestacji: ponad 20 tysięcy osób. Obecni byli przedstawiciele wielu związków zawodowych oraz organizacji robotniczych, postępowych i rewolucyjnych.

Brytyjski ruch związkowy zapowiada jednocześnie dalszą walkę z antyludową polityką kapitalistów.

PMP Londyn

W maju 2014 roku Postępowa Młodzież Polski z woj. lubuskiego wzięła udział w proteście przeciw łamaniu praw pracowniczych w centrum handlowym “Stary Browar” w Poznaniu.

Uczestnicy robotniczej i postępowej pikiety na terenie centrum handlowego rozdawali ulotki i uświadamiali przechodniów o antypracowniczych praktykach miejscowych zatrudnicieli.

PMP lubuskie

Z okazji Dnia Zwycięstwa nad faszyzmem PMP w Skarżysku Kamiennej złożyło pamiątkowy wieniec i zapaliło znicze na grobie upamiętniającym bohaterskich wyzwolicieli ziem polskich z Armii Czerwonej.

Śmierć faszyzmowi!

Chwała naszym wielkim poprzednikom!

PMP Skarżysko Kamienna

1 maja 2014 PMP wzięła udział w demonstracji robotniczej z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Uczestników manifestacji witały tłumy aprobujących postulaty rewolucyjne Warszawiaków. Według różnych szacunków uczestników mogło być od 300 do 500 osób.

PMP Warszawa

W marcu 2014 roku PMP Cardiff wzięła udział w konferencji TUSC pod Londynem.
Celem jej było budowanie koalicji działaczy robotniczych i związkowców.

PMP Cardiff

W lutym 2014 roku PMP Łódź przeprowadziła kampanię wlepkową na terenie miasta. Celem akcji było edukowanie mieszkańców oraz popularyzacja idei postępu społecznego. Rozlepiono kilkaset wlepek.

wlepkiPMPwLodzi2014
PMP w Łodzi

W listopadzie delegacja PMP wzięła udział w spotkaniu KFA (Stowarzyszenie Przyjaźni Koreańskiej) w Koln (Niemcy). Celem spotkania było m.in. szerzenie internacjonalizmu.

PMP na spotkaniu KFA w Köln (Niemcy)

Z okazji Święta Zmarłych PMP Londyn odwiedziła grób naszego wielkiego poprzednika, Karola Marksa. Postanowiliśmy w ten sposób uczcić pamięć o wszystkich naszych poprzednikach w ruchu rewolucyjnym i robotniczym, których nie ma już z nami.
Pamięć o Nich nigdy nie zaginie!

PMP Londyn

W największej od wielu lat demonstracji związkowej w Warszawie udział wzięła m.in. Postępowa Młodzież Polski.
Uczestników demonstracji: około 100 tysięcy osób.
Celem manifestacji było ukazanie sprzeciwu wobec antyspołecznej polityki kapitalistycznych rządów w Polsce.

PMP na demonstracji związkowej

W pierwszych dniach września br. aktyw PMP w Stargardzie Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie) przeprowadził akcję wlepkową, zapełniając miasto naszymi postępowymi naklejkami.
Rozprowadzonych zostało kilkadziesiąt wlepek.

PMP Stargard Szczeciński

Na tegorocznym Przystanku Woodstock nie zabrakło także aktywistów PMP. Przystanek miał miejsce w dniach 1-3 sierpnia 2013 r.
Głosiliśmy pośród uczestników Przystanku postępowe przesłanie.
Uczestników: ponad 300 tysięcy osób.

PMP na Przystanku Woodstock

W trakcie ogólnopolskich obchodów 1 Maja we Wrocławiu nie mogło zabraknąć naszych działaczy.
Uczestników: blisko 300 osób.

Reprezentowane były we Wrocławiu tego dnia liczne organizacje lewicy rewolucyjnej i postępowej.

PMP Wrocław

Na zdjęciu poniżej uczestnicy zgromadzenia na 1 Maja w Stargardzie Szczecińskim.
PMP reprezentowała polski ruch robotniczy także podczas tego wydarzenia.
Mimo skromnej frekwencji, wyraźnie zaznaczyliśmy obecność postępowej młodzieży podczas Międzynarodowego Święta Ludzi Pracy.

PMP Stargard Szczeciński

Na poniższej fotografii widoczni są uczestnicy zgromadzenia 1-majowego w Rzeszowie.
PMP reprezentowała podczas obchodów rewolucyjne i postępowe skrzydło polskiego ruchu robotniczego.

PMP Rzeszów

Na poniższym zdjęciu uczestnicy manifestacji w Cardiff (Walia).
W zgromadzeniu tym PMP godnie reprezentowała polską klasę robotniczą.

PMP Cardiff (Walia)

W tegorocznym 1 Maja PMP wzięła udział w kilku manifestacjach oraz zgromadzeniach w kraju oraz za granicą.
Na 1 Maja 2013 roku wystawiliśmy swą reprezentację m.in. we Wrocławiu, Rzeszowie, Stargardzie Szczecińskim, Londynie i Cardiff.
Na zdjęciu poniżej uczestnicy manifestacji w Londynie (Wielka Brytania).

PMP Londyn

13 kwietnia br. PMP Londyn wzięła udział w ulicznej imprezie zorganizowanej po śmierci znienawidzonej byłej premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher.
W licznych ulicznych zgromadzeniach udział wzięły tysiące brytyjskich oraz imigranckich robotników oraz obywateli W. Brytanii.
PMP wzięła udział w imprezie na placu Trafalgar Square.

PMP Londyn

W dniu 12 kwietnia br. PMP lubuskie wzięła udział w manifestacji pracowników placówek zdrowia w Gorzowie w woj. lubuskim.
Protest odbył się pod hasłem sprzeciwu wobec prywatyzacji służby zdrowia. Uczestnicy manifestacji domagali się też wypłaty zaległych wynagrodzeń.
Uczestników: około 200 osób.

PMP lubuskie

21 marca – międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem.
Na poniższym zdjęciu uczestnicy akcji w ZS nr I w Stargardzie Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie) – z udziałem PMP.

PMP zachodniopomorskie

W dniu 21 marca br. PMP w Chełmie oraz Stargardzie Szczecińskim wzięła udział w międzynarodowym Dniu Walki z Rasizmem.
Obchody odbywały się na terenie wielu polskich szkół.
Na poniższym zdjęciu uczestnicy akcji w I LO w Chełmie (woj. lubelskie).

PMP lubelskie

PMP Londyn wzięła udział w czuwaniu po śmierci prezydenta Hugo Chaveza.
Czuwanie odbyło się 7 marca pod pomnikiem Simona Bolivara w pobliżu ambasady Wenezueli w Londynie (UK). Uczestnicy zapalili znicze, składali kwiaty, wygłaszane były także przemowy.
Liczba uczestników: około 150 osób.
Uczciliśmy w ten sposób pamięć i dzieło polityczne zmarłego prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Prezydent Chavez, obecny!

PMP Londyn

5 marca przypadła 68. rocznica wyzwolenia Stargardu Szczecińskiego. Armia Czerwona wspólnie z Ludowym Wojskiem Polskim wyzwoliły ziemie polskie spod okupacji hitlerowskiej.
Z tej okazji PMP Stargard Szczeciński odwiedziła cmentarz wojskowy w celu umieszczenia pamiątkowego transparentu.

Chwała wyzwolicielom!

PMP Stargard Szczeciński

PMP Londyn na przełomie grudnia/stycznia/lutego 2012-2013 zajęła się rozprowadzaniem wlepek oraz ulotek o treści postępowej.
We wspomnianym okresie wlepki i ulotki PMP w liczbie około 300 egzemplarzy pojawiły się na przystankach autobusowych, na stacjach metra, w autobusach, wagonach metra, na słupach ulicznych itd.
Cel akcji: popularyzacja idei marksizmu wśród klasy robotniczej stolicy Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza – dotarcie z przekazem postępowym do polskich imigranckich robotników.

PMP – Londyn

5 grudnia 2012 roku na szczecińskie ulice wyjechały ciągniki i traktory. Rolnicy w ten sposób demonstrowali swój sprzeciw wobec reformy rolnej, która dotknie najuboższych robotników agrarnych i rolników.
Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie poprzez swoje akcje pogarszała z roku na rok standard życia na wsi polskiej, jednak czarę goryczy przelała ostatnio zainicjowana sprzedaż gruntów “inwestorom z zachodnich państw UE”. Rolnicy protestowali przeciwko nieuczciwej sprzedaży ziemi, na której pracują.
Aby ukazać głęboki sprzeciw szczecińskiej warstwy chłopskiej, ponad 100 maszyn rolniczych pojawiło się na ulicach stolicy województwa zachodniopomorskiego. Ludzie pracy zademonstrowali swoją jedność, która wyzwoliła niesamowitą siłę. Od 5 grudnia protest trwa niemal nieustannie, każdego dnia. Codziennie zaostrzane są metody, manifestowane są coraz bardziej radykalne slogany, a manifestacje solidarności z rolnikami zachodniopomorskimi odbyły się w wielu innych miastach w całej Polsce.
Działacze PMP w Szczecinie i okolicach również nie siedzieli bezczynnie. Każdego dnia wspieraliśmy protest rolników, biorąc udział w pieszym proteście.

PMP Szczecin

14 listopada br. odbyły się manifestacje związkowe w kilku miastach w Polsce, których celem było pokazanie solidarności polskiej klasy robotniczej ze strajkami w Europie Południowej i Zachodniej (m.in. w Grecji, Hiszpanii, Włoszech).
PMP wzięła udział w manifestacji solidarnościowej w Warszawie.

W manifestacji uczestniczyło kilkaset osób. Obecni byli m.in. związkowcy z OPZZ, IP, działacze KSS, PPP, Sierpnia 80, FMS, Zielonych itd.

PMP w Warszawie

Dnia 20.10.2012 PMP Londyn wzięła w Wielkiej Brytanii udział w wielkiej manifestacji związkowej zorganizowanej przez TUC (Kongres Związków Zawodowych).
Manifestacja wymierzona była w antyrobotniczą i antyludową politykę cięć socjalnych rządu konserwatystów i liberałów.
Uczestników: około 150 tys. osób.

***

Łączenie walki robotników brytyjskich z walką i żądaniami napływowej, imigranckiej klasy robotniczej (w tym z Polski) jest bardzo ważną częścią klasowej działalności ruchu postępowego. Razem jesteśmy silniejsi!

PMP Londyn

Rzeszów: przeciw umowom śmieciowym!
4 września br. PMP Rzeszów wzięła udział w pikiecie w centrum miasta przeciw niskopłatnym umowom śmieciowym, elastycznym formom zatrudnienia oraz łamaniu praw pracowniczych.
Na rynku w Rzeszowie rozdawane były ulotki PMP – “Rady zakładowe”.
Kilkadziesiąt ulotek rozeszło się bardzo szybko, a reakcje przechodniów – umiarkowanie pozytywne.

PMP Rzeszów

Kolejne zdjęcie wykonane w Londynie (Wielka Brytania) przedstawia hasło upamiętniające ogłoszenie Manifestu Lipcowego w 1944 roku w Chełmie na Lubelszczyźnie.

PMP Londyn

W dniu 22 lipca PMP Londyn wykonało serię napisów uświadamiających na terenie miasta.
Celem akcji było szerzenie świadomości klasowej m.in. wśród polskiego proletariatu przebywającego i pracującego w Wielkiej Brytanii.

W załączniku zdjęcie z hasłem poparcia strajku robotników w fabryce Chung Hong w Polsce.

PMP Londyn

Socjalizm propagujecie na różne sposoby…
W załączeniu zdjęcie przysłane przez sympatyka z Warszawy.

PMP Warszawa

Na poniższym zdjęciu widoczni są uczestnicy demonstracji w Warszawie.
Uczestników: ponad 5 tysięcy osób.
Nie zabrakło także sympatyków naszej organizacji!

PMP mazowieckie

Na załączonym zdjęciu manifestacja 1-majowa w Londynie (UK).
Uczestników – około 2 tysiące osób (wśród nich Tow. z PMP).

PMP Londyn

1 maja 2012 r. działacze PMP wzięli udział w demonstracjach oraz lokalnych obchodach naszego robotniczego święta.
Działacze PMP uczestniczyli w manifestacjach m.in. w Bydgoszczy i Londynie (UK).
Sympatycy PMP zaś wzięli udział w manifestacji w Warszawie.

***

Na zdjęciu manifestacja w Bydgoszczy.

PMP Bydgoszcz

W Londynie (UK) w dniu 10 marca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się konferencja zorganizowana przez partie robotnicze działające na terenie Wielkiej Brytanii.
W konferencji mającej na celu przypomnienie dokonań ruchu kobiecego i postępowego na świecie, a także uzmysłowienie naszemu ruchowi zadań przed nami stojących na drodze do emancypacji kobiet, wzięła udział PMP Londyn.

PMP Londyn

W ostatnich dniach stycznia 2012 r. PMP Rzeszów wzięła udział w demonstracji przeciwko podpisaniu przez rząd RP umowy ACTA. Na manifestacji zjawiło się ponad 2 tysiące ludzi, słychać było często antyrządowe hasła, np. “Donald matole skąd będziesz ściągał pornole”, czy “Stop cenzurze internetu”.

PMP – woj. podkarpackie

Z okazji 94. rocznicy WSRP oddział PMP Puławy przeprowadził niedawno akcję propagandową i uświadamiającą na terenie tego miasta.
Napisy o charakterze postępowym mają docierać do miejscowej klasy robotniczej i młodzieży, informując każdego o naszej działalności, a także (w tym wypadku) o zdobyczach Wielkiego Października.

PMP Puławy

W Warszawie odbyło się rocznicowe spotkanie i konferencja upamiętniające 94. rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie PMP oraz innych grup lewicowych i robotniczych działających w Polsce.

Więcej info:
http://lewica.pl/…

PMP Warszawa

W dniu 15 października doszło na całym świecie do “Protestu Oburzonych”. Protestujący młodzi ludzie (wielu z szeregów klasy robotniczej) okupowali i nadal okupują ponad 800 miast na całym świecie.
Komentatorzy uważają to za naturalną kontynuację ruchu antyglobalistycznego z końca XX wieku (ruch alterglobalistów, lub inaczej mówiąc socjalglobalistów).

PMP Londyn wzięła udział w proteście w Londynie, który zgromadził około 1 tysiąca osób.
Wsparliśmy też finansowo obóz namiotowy rozbity w pobliżu londyńskiej giełdy.

PMP Londyn

PMP Londyn wzięła w dniu 8 października 2011 r. udział w międzynarodowym dniu sprzeciwu wobec rzezi ludności palestyńskiej w Gazie.
Wzięliśmy udział w manifestacji w Londynie, która zgromadziła około 1 tysiąca ludzi.

Stop ludobójstwu w Palestynie!

PMP Londyn

PMP świętokrzyskie złożyło hołd pamięci ponad 6 tysiącom zamordowanych jeńców radzieckich w czasie II wojny światowej w obozie jenieckim na św. Krzyżu (na Łysej Górze).
Jeńcy radzieccy przetrzymywani byli w strasznych warunkach, które z góry skazywały ich na śmierć z głodu i wycieńczenia.

PMP świętokrzyskie składa im hołd i dziękuje wyzwoleńczej Armii Radzieckiej za poniesione ofiary!

* Zdjęcie wykonano 11 września br.

PMP świętokrzyskie

Organizację można wspierać na różne sposoby!
Choćby i przez posługiwanie się postępowym brelokiem na klucze.

* Zdjęcie nadesłane na maila.

PMP Londyn

13 sierpnia w Londynie (W. Brytania) odbyła się demonstracja w związku z ostatnimi zamieszkami w tym mieście.
W demonstracji wzięło udział blisko 2 tysiące osób (głównie związkowców, komunistów i lokalnych mieszkańców dzielnic Hackney i Tottenham).
Manifestacja odbyła się pod hasłem: “Dajcie naszym dzieciom przyszłość!”. Jej celem było zamanifestowanie sprzeciwu wobec reakcyjnej polityki cięć socjalnych; manifestanci protestowali też przeciw brutalności policji i jej rasistowskim praktykom.
Demonstranci domagali się ponadto natychmiastowej pomocy dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy w wyniku zamieszek utracili w wyniku pożarów i podpaleń swe domy i dobytek.

Precz z rasizmem i brutalnością policji!
Nie wobec cięć socjalnych, które uderzają w najuboższych!
Ludzie pracy muszą organizować się przeciw antyspołecznemu systemowi kapitalistycznemu i jego praktykom!

PMP Londyn

W związku z 67. rocznicą ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Manifestu Lipcowego) PMP Londyn złożyła hołd bojownikom o wolność, niepodległość, równość i socjalizm.
Pamiętamy o naszych wielkich poprzednikach.

*Hołd złożony został przed pomnikiem na cześć Brygad Międzynarodowych, walczących w Hiszpanii w latach 1936-1939.

PMP Londyn

W dniu 30 czerwca br. odbył się w Wielkiej Brytanii generalny strajk w sektorze publicznym. Do akcji strajkowej przystąpiło ponad 750 tysięcy pracowników, którzy protestowali przeciw atakom rządu na prawa emerytalne. Strajkujący demonstrowali też przeciw przerzucaniu skutków kryzysu kapitalizmu na barki samych ludzi pracy, przy jednoczesnych wielomilionowych bonusach dla wielkiego kapitału (głównie z sektora bankowego).
Akcję strajkową wsparło kilka wielkich central związkowych z UK.

PMP Londyn wzięła udział w akcji strajkowej, gdyż ataki na prawa pracownicze dotyczą również imigranckich robotników z Polski.

PMP Londyn

W pierwszych dniach czerwca 2011 w Londynie (UK) odbyła się konferencja NSSN – sieci międzyzwiązkowej, której celem jest jeszcze skuteczniejsze koordynowanie działań związkowców walczących o sprawę robotniczą.
PMP Londyn wzięło udział w konferencji, w której uczestniczyło ponad 200 związkowców z całej Anglii.

PMP Londyn

W tegorocznym 1 maja PMP wzięła udział w kilku miejscach.
Nasi działacze demonstrowali m.in. w Warszawie, Nowej Soli, Krakowie, Rzeszowie oraz Londynie.
Poniżej zdjęcie z Warszawy.

PMP Warszawa

W demonstracji 1 maja w Londynie (W. Brytania) wzięło udział ponad 2 tysiące osób.
W Londynie demonstrowali zwłaszcza miejscowi robotnicy, związkowcy oraz organizacje imigranckie.
PMP Londyn godnie reprezentowało polskich robotników.

PMP Londyn

Poniżej zdjęcie z demonstracji pierwszomajowej w Nowej Soli.
Protest zorganizował OZZ Inicjatywa Pracownicza, a wzięło w nim udział ponad 100 osób (w tym PMP).

PMP Nowa Sól

Pod koniec kwietnia br. PMP Londyn wykonało serię napisów o treści postępowej w celu uświadamiania robotników miejscowych, a także popularyzacji naszych ideałów wśród imigranckich robotników z Polski.
Łącznie napisów: 8.
Zdjęcie wykonane zostało w północno-zachodnim Londynie (UK).

PMP Londyn

Dnia 26 marca br. odbyła się w Londynie (W. Brytania) największa od dziesięcioleci demonstracja związków zawodowych.
Demonstrujący protestowali przeciw cięciom socjalnym oraz prywatyzacji usług publicznych, jakie prowadzi reakcyjny rząd konserwatystów i liberałów.
PMP Londyn wzięło udział w tej gigantycznej, historycznej manifestacji.

Uczestników: ponad 300 tysięcy ludzi!

Niech żyje solidarność ludzi pracy!

PMP Londyn

Na początku lutego w południowo-zachodnim Londynie (UK) w dzielnicy Wandsworth odbyła się pikieta przeciwko cięciom budżetowym, które dotykają najuboższe warstwy społeczne. Pośród osób poszkodowanych cięciami wydatków publicznych są też imigranccy robotnicy z Polski.
PMP Londyn wzięło udział w pikiecie.
Liczba uczestników: około 100 osób.

PMP Londyn

Pod koniec stycznia 2011 r. w północno-zachodnim Londynie (UK) odbyło się demo, w którym PMP Londyn wzięło udział.
Demonstracja odbyła się pod znakiem sprzeciwu wobec przeprowadzanych przez rząd konserwatystów i liberałów cięć socjalnych. Cięcia te uderzają najbardziej w uboższe warstwy społeczeństwa brytyjskiego (w tym m.in. w polskich robotników pozostających w UK na emigracji zarobkowej).

PMP Londyn

Dnia 23 pazdziernika 2010 r. odbyla sie w Londynie (UK) demonstracja zwiazkow zawodowych, ktorej celem bylo wyrazenie sprzeciwu przez robotnikow, zwiazkowcow i zwyklych obywateli UK oraz imigrantow wobec planowanych ciec na wydatki publiczne w budzecie ogloszonym przez reakcyjny rzad konserwatystow i liberalow.
Uczestnikow: okolo 2 tysiace osob.

W demo udzial wzieli przedstawiciele kilku zwiazkow zawodowych, m.in.: RMT, FBU, PCS, NUT, UCU, CWU, Unite.
W manifestacji udzial wziela takze PMP Londyn.

PMP Londyn

23 lipca br. w Nowej Soli odbył się protest lokatorów domów socjalnych, w którym udział wzięli także działacze PMP.

PMP Nowa Sól

W ramach Europejskiego Tygodnia Protestu i Solidarności PMP Londyn wzięła udział w konferencji pracowniczej w centrum miasta, po której nastąpiła demonstracja (ok. 300 uczestników).
Celem konferencji oraz manifestacji był stanowczy sprzeciw wobec polityki cięć socjalnych rządu konserwatystów i liberalnych demokratów w UK.

Konferencja NSSN odbyła się 26 czerwca br. w stolicy W. Brytanii.

PMP Londyn

1.05.2010 – demonstracja robotnicza w Londynie (Wielka Brytania) zgromadziła kilka tysięcy ludzi.

PMP Londyn

W tegorocznej manifestacji 1-majowej w Krakowie udział wzięło ok. 100 osób.

PMP małopolskie

1 maja 2010 r. PMP wzięła udział w demonstracjach w: Warszawie, Krakowie i Londynie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z manifestacji robotniczych z wymienionych miast.

Na początek – Warszawa:
(ok. 200 uczestników)

PMP Warszawa

Dnia 10 kwietnia br. brytyjskie związki zawodowe zorganizowały w centrum Londynu ogólnokrajową demonstrację w obronie miejsc pracy oraz państwa socjalnego.
PMP Londyn wzięło udział w demonstracji związków zawodowych oraz organizacji komunistycznych, które uczestniczyły w demo.
Uczestników – około 5 tyś. osób.

PMP Londyn

PMP Chrzanów zorganizowało akcję plakatową, której celem miało być uświadomienie tamtejszych pracowników i młodzieży.
Plakaty zachęcały do wstępowania w szeregi Postępowej Młodzieży Polski.

Akcja przeprowadzona została w Chrzanowie i Zagórzu (woj. małopolskie) na przełomie marca i kwietnia br.

PMP Chrzanów

W związku z bardzo trudną sytuacją, jaka stała się udziałem (nie tylko) lubuskiej klasy robotniczej, związkowcy, robotnicy, lokatorzy oraz postępowa młodzież, postanowili zorganizować spotkanie organizacyjne.

Odbyło się ono 31 stycznia w Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (NSM) na ul. 1 Maja 18.
Wśród organizatorów spotkania znaleźli się: Ogólnopolski Związek Zawodowy “Inicjatywa Pracownicza”, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej oraz Ogólnopolski Ruch Narodowy. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Postępowej Młodzieży Polski.

PMP Nowa Sól

24 marca br. odbyl sie w Wielkiej Brytanii strajk zwiazku zawodowego PCS (Zwiazek Zawodowy Pracownikow Uslug Publicznych i Komercyjnych).
Akcja strajkowa objela ponad 200 tysiecy czlonkow PCS w calej W. Brytanii.
PMP Londyn wlaczylo sie do akcji strajkowej przed siedziba parlamentu brytyjskiego (Houses of Parliament).
Strajk zwiazkowcow z PCS wymierzony jest w antypracownicza polityke burzuazyjnego rzadu Partii Pracy oraz propozycje kapitalistow, ktore skutkowac beda zwolnieniami tysiecy pracownikow sektora uslug publicznych i komercyjnych.

PMP Londyn

Oto jedno ze zdjec z akcji uswiadamiajacej, ktora przeprowadzona zostala w grudniu 2009 r. na terenie Londynu.
Zdjecia otrzymalismy na nasz adres mailowy.

PMP Londyn

Dnia 12 października br. PMP Starachowice złożyło hołd poległym żołnierzom z 1 D.P. im. Tadeusza Kościuszki.
Z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego na miejscu zniszczonego niedawno pomnika ku czci poległych o utrwalenie władzy ludowej złożone zostały wieńce oraz zapalone zostały pamiątkowe znicze.

Precz z nazizmem!
Precz z faszyzmem!

Niech żyje pokój i socjalizm!

PMP Starachowice

W pierwszych dniach sierpnia br. delegacja Postępowej Młodzieży Polski wzięła udział w jubileuszowym, XV Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. W trakcie tych kilku dni dało się zauważyć setki młodych osób z koszulkami z podobizną Ernesta “Che” Guevary.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

PMP lubuskie

Z okazji 65. rocznicy Manifestu Lipcowego 22 lipca 1944 roku – przeprowadzona zostala przez PMP akcja uświadamiająca w Busku Zdroju (woj. świętokrzyskie).
Wykonanych zostało kilka napisów upamiętniających to wielkie wydarzenie historyczne.

PMP świętokrzyskie

19 czerwca br. działacze Postępowej Młodzieży Polski oraz OZZ IP zorganizowali pikietę pod Sądem Rejonowym w Nowej Soli w sprawie niesłusznie zwolnionego z pracy i prześladowanego przez szefostwo kurzej fermy – Marka Starzyńskiego.
W pikiecie wzięło udział około 10 działaczy. Rozdano kilkaset sztuk materiałów PMP.

PMP lubuskie

7 czerwca działacze PMP po raz kolejny przeprowadzili akcję w Nowym Sączu (małopolskie), w czasie której rozlepiano materiały uświadamiające o zróżnicowanej tematyce.

PMP Nowy Sącz

W związku z proklamowaną przez Postępową Młodzież Polski żałobą klasy robotniczej, która przypada na dzień 4 czerwca – czyli rocznicę wyborów do pierwszego po II wojnie światowej sejmu kapitalistycznego w RP – nasi działacze zapalili symboliczne, żałobne znicze.
Pamiętajmy o wszystkich ofiarach reżimu kapitalistycznego!

PMP lubuskie

3 czerwca br. działacze Postępowej Młodzieży Polski z Nowego Sącza przeprowadzili akcję wlepkową w swoim mieście. Rozklejonych zostało kilkadziesiąt sztuk naszych materiałów.
Akcja ta połączona była ze śpiewaniem pieśni rewolucyjnych – na które ludzie reagowali bardzo przychylnie.

PMP Nowy Sącz

26 maja w Nowym Sączu (woj. małopolskie) członkowie PMP przeprowadzili akcję ulotkową i wlepkową. Rozprowadzonych zostało około 100 sztuk materiałów uświadamiających naszej organizacji.

PMP Nowy Sącz

9 maja w Warszawie delegacja Postępowej Młodzieży Polski zapaliła znicze w hołdzie bojownikom poległym o wyzwolenie narodowe i społeczne. Złożony został także wieniec na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej.

PMP Warszawa

9 maja w Zielonej Górze:
Działacze PMP uczcili 64. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem i zakończenia II wojny światowej w Europie (9 maja 1945). Zapaliliśmy symboliczne znicze na pamiątkowej płycie przed pomnikiem Ziem Odzyskanych.
Akcja ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem mieszkańców miasta.

PMP Zielona Góra

1 maja w Starachowicach (świętokrzyskie):
Odbył się pogrzeb wieloletniego działacza ruchu robotniczego – Edmunda Krawca (pseudonim z czasów walki w Armii Ludowej – Dąb II). E. Krawiec był m.in. członkiem Komitetu Centralnego PZPR w trakcie kadencji Tow. Władysława Gomułki.
Pochowany został w Starachowicach na cmentarzu przy ul. Zgodnej.
Zebrani na pogrzebie w hołdzie osiągnięciom zmarłego na jego grobie złożyli Czerwony Sztandar – symbol walki proletariatu o socjalizm.
W pogrzebie wziął udział przedstawiciel PMP.

PMP Starachowice

1 maja w Warszawie:
W demonstracji lewicowej wzięło udział ponad 300 osób. Wśród manifestantów byli także działacze Postępowej Młodzieży Polski.
Rozdawane były ulotki z okazji 1 maja – międzynarodowego święta klasy robotniczej.

PMP mazowiecke

Dziś, 18 kwietnia – działacze naszej organizacji lubuskiej rozdawali ulotki na terenie Nowej Soli.
Ulotki dotyczyły praw pracowniczych, zwolnień na terenie woj. lubuskiego związanych z kryzysem kapitalizmu, planowanego utworzenia “tarczy antyrakietowej” oraz tematyki antywojennej.
Mieszkańcy zareagowali pozytywnie.

PMP lubuskie

4 kwietnia w Zielonej Górze przed hipermarketem Auchan przeciwko zwolnieniom pracowników odbyła się pikieta związkowa OZZ IP.
Przedstawiciele PMP wzięli w niej udział.
Sporą część uczestników pikiety stanowili byli pracownicy IPT Akromar zwolnieni albo chwilę przed wydaleniem R. Szczęsnego, albo chwilę po tym. Są to ludzie o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – często widocznym, ale za to z dużym zaangażowaniem rozdawali ulotki i rozmawiali z klientami.

Szkoda, że media nie podchwyciły tego niuansu.

PMP – woj. lubuskie

Pod koniec stycznia br. odbyła się w Warszawie kilkusetosobowa demonstracja przeciw imperialistycznej polityce Izraela wobec ludności palestyńskiej w Strefie Gazy.
Odbyły się pikiety i manifestacje pod hasłem: “STOP RZEZI GAZY!”.
Przedstawiciele PMP wzięli w nich aktywny udział.

PMP Warszawa

19 lutego br. w Krakowie odbyła się ogólnopolska manifestacja przeciw imperialistycznej polityce Paktu Północnoatlantyckiego – NATO.

W kilku manifestacjach z tej okazji wzięło udział około 3 tysięcy osób.
Wśród nich byli także Tow. z PMP.

PMP małopolskie

Na początku 2009 roku w Busku Zdroju PMP wykonała napisy wyrażające naszą solidarność z walką greckiej młodzieży i robotników przeciw kapitalizmowi.

POPIERAMY WALKĘ GRECKICH STUDENTÓW I ROBOTNIKÓW!
http://www.kmp1917.pl

PMP Busko Zdrój

Zielona Góra:
20 grudnia 2008 r. odbyła się pikieta przeciw łamaniu praw związkowych i przeciw zwolnieniom związkowców z IP (w tym m.in. Tow. Piotra Krzyżaniaka).
Pikieta odbyła się pod centrum handlowym Focus Park.
Rozdano około 100 ulotek PMP.

PMP Zielona Góra

W Warszawie 19 grudnia 2008 r. odbyła się akcja w obronie represjonowanego związkowca i naszego Tow., Piotra Krzyżaniaka.
Pikieta odbyła się na terenie sklepu ALMA przy ulicy Zwycięzców 40 oraz przed wejściem.
Skandowane były hasła: “Zwolnić dyrekcję, przywrócić Piotra” oraz inne hasła przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Rozdano około 100 ulotek PMP przeciw łamaniu praw związkowych.

PMP mazowieckie

Grudzień 2008 – Warszawa:

Pikieta solidarnościowa z walką greckiej klasy robotniczej i młodzieży przeciw kapitalistom zebrała w stolicy kilkadziesiąt osób. Wzięli w niej też udział przedstawiciele PMP.

PMP Warszawa

W grudniu 2008 r. odbyła się manifestacja klimatyczna.
Tow. z PMP Warszawa wzięli w niej udział żeby zamanifestować nasz wspólny sprzeciw wobec zmian klimatycznych, jakie niesie ze sobą kapitalistyczny proces produkcji nieuchronnie przyczyniający się do degradacji środowiska naturalnego.
W manifestacji wzięło udział kilkaset osób.

PMP mazowieckie

Aby uczcić 91. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej działacze PMP Zielona Góra oddali hołd klasie robotniczej Rosji, która obaliła Carat i zaprowadziła demokratyczne rządy ludu.

Niech żyją historyczne osiągnięcia Rewolucji Październikowej!
Walka klas trwa!!!

PMP Zielona Góra

W ubiegłym roku przeprowadzona została akcja plakatowa “Antybazy” na terenie Zielonej Góry. Rozklejonych zostało kilkadziesiąt plakatów.

PMP lubuskie

Robota lewicowców z Lublina (wrzesień 2008).

Służba w burżuazyjnej policji, burżuazyjnym wojsku i innych służbach mundurowych nie jest czynem chwalebnym.

Jedynym wyjątkiem jest świadomie rewolucyjna przynależność do jednej z formacji mundurowych – aby od środka działać na rzecz zakładania Rad Delegatów Służb Mundurowych.

PMP lubelskie

Na przełomie października i listopada 2008 w Zielonej Górze PMP przeprowadziła akcję plakatową. Rozklejonych zostało m.in. kilkadziesiąt plakatów “Odezwa do Młodzieży”.

PMP Zielona Góra

W ubiegłym roku (lipiec 2008) PMP wykonało napisy o treści komunistycznej na odcinku Drogi Krajowej nr 42.

PMP świętokrzyskie

Organizacje komunistyczne można propagować wszędzie i praktycznie w każdy możliwy sposób.

* Zdjęcie wykonane w Anglii w jednym z mieszkań zajmowanych przez robotników z Polski.

PMP Yorkshire (UK)

W Londynie (Wielka Brytania) PMP wykonało napisy propagujące wśród Polonii myśl komunistyczną.

PMP Londyn (UK)

PMP w Doncaster (hrabstwo Yorkshire – Anglia) wykonało szereg napisów uświadamiających w magazynach korporacji Next.

PMP Doncaster (UK)

Także z okazji Święta Odrodzenia Polski 22 lipca w Starachowicach PMP rozlepiło wlepki z adresem http://www.kmp1917.pl

* W związku z opisywaną działalnością komunistyczną jeden z działaczy PMP został w procesie politycznym skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i prawie 2000 zł grzywny (sic!).

PRECZ Z PRZEŚLADOWANIAMI POLITYCZNYMI!!!

PMP Starachowice

Aby uczcić 64. rocznicę Manifestu PKWN (22.07.1944), PMP Starachowice wykonało napisy upamiętniające to wielkie wydarzenie.

Walka klas trwa!

PMP Starachowice

Tow. z PMP uczcili datę 22 lipca 2008 roku (64. rocznica Manifestu PKWN) poprzez oddanie hołdu poległym o wolność i socjalizm pod pomnikiem Partyzanta Armii Ludowej w Warszawie.

Niech żyje i zwycięża socjalizm!
Niech żyją zdobycze Manifestu Lipcowego!

PMP Warszawa

I jeszcze jedna fotka z tego wydarzenia.

* Zdjęcia wykonane zostały w lipcu 2008 roku.

PMP Londyn

Tow. z PMP przebywający w Anglii postanowili odwiedzić grób K. Marksa – głównego przedstawiciela naukowego socjalizmu – bez którego ruch komunistyczny nie radziłby sobie nawet w połowie tak dobrze, jak ma to miejsce obecnie i w latach poprzednich.

Grób w Londynie północnym (cmentarz Highgate) odwiedziliśmy po to, aby złożyć hołd z okazji 160. rocznicy wydania Manifestu Komunistycznego oraz 190. rocznicy urodzin Karola Marksa, aby w ten sposób uczcić pamięć o tym wielkim Towarzyszu, człowieku i naszym poprzedniku.

Rewolucyjne pozdrowienia dla komunistów polskich,
PMP
Anglia.

PMP w Londynie

Ponownie uruchamiamy temat o naszych bieżących działaniach.
W dziale tym możecie zobaczyć zdjęcia z naszych bieżących przedsięwzięć.
Zamieszczać będziemy też tutaj zdjęcia z akcji przeprowadzanych przez naszych sympatyków, zwolenników PMP i czytelników strony www.postep.org

Przesyłajcie zdjęcia na adres: lewica1917@yahoo.com (plus krótki opis wydarzenia).

* Zdjęcie wykonane w Starachowicach.

PMP Starachowice

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *