Kolejne sukcesy polskiego kapitalizmu

Kapitalizm w Polsce przybiera wyjątkowo groteskową formę

Ponad 70 związków zawodowych działających na Poczcie Polskiej połączyło siły i utworzyło Komitet Strajkowo-Protestacyjny. Liczba ta może się wkrótce powiększyć, gdyż do komitetu dołączają kolejne małe związki – niezadowolone z zachowania NSZZ “Solidarność”.
W tym momencie sojusz ten ma większościową przewagę nad dwoma najliczebniejszymi związkami, NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty Polskiej (zrzeszonym w OPZZ).
Te dwa największe związki kompletnie ignorują żądania robotników zatrudnionych w Poczcie Polskiej. Oddolne działania pocztowców przyniosły jakiś pozytywny skutek, biurokracja związkowa w końcu poczuła na plecach oddech sfrustrowanych pracowników i mogła włączyć się do walki lub ostatecznie skompromitowana – upaść na same dno.
Read more about Kolejne sukcesy polskiego kapitalizmu

Jak było naprawdę za PRL-u? Lepiej.

Narodowe szaleństwo powoli ogarnia Polskę

23 lutego obchodzimy Święto Armii Radzieckiej. Główne obchody odbywają się w Rosji, gdzie uczczono dziś obrońców Związku Radzieckiego z czasów II wojny światowej. Największym historycznym osiągnięciem Armii Czerwonej było zwycięstwo nad armią nazistowskiej III Rzeszy – 9 maja 1945 roku.
Zwycięstwo nad faszyzmem w 1945 roku wydawało się ostateczne. Niestety, obecnie widzimy ponowny wzrost sił skrajnej prawicy (w tym neonazistów) w całej Europie.
Najgroźniejsze symptomy to faszystowski przewrót na Ukrainie z 2014 roku oraz kontynuacja wojny domowej w Donbasie i Ługańsku, które ciągle znajdują się pod ostrzałem kijowskiej junty.

Read more about Jak było naprawdę za PRL-u? Lepiej.

Nowy Rok dniem rewolucyjnej tradycji

Ludność na ziemiach polskich witała partyzantów Armii Ludowej w każdym wyzwalanym mieście

1 stycznia obchodzimy co roku wiele rewolucyjnych, postępowych rocznic. W dzisiejszym dniu było podobnie.
Obchodzimy dziś m.in. utworzenie Białoruskiej Organizacji Komunistycznej (BKO – 1 stycznia 1920 r.), powstanie Armii Ludowej (AL – 1 stycznia 1944 r.), powstanie Armii Wyzwolenia Narodowego im. Emiliana Zapaty (EZLN – 1 stycznia 1994 r.), zwycięstwo Rewolucji Kubańskiej (1 stycznia 1959 roku).
Read more about Nowy Rok dniem rewolucyjnej tradycji

Będziemy bronić naszych kopalń!

Strajk górników może okazać się potężną bronią przeciw rządowi

W Zabrzu od ponad tygodnia protestują załogi kopalń Krupiński i Makoszowy. Robotnicy podkreślają, że jeśli protesty te „zejdą pod ziemię” i zastopują pracę górników, nie wyjedzie węgiel wart dziesiątki mln zł. Zatrzymanie wydobycia na dobę w jednym zakładzie oznacza ok. 1,5 – 2 mln zł utraty przychodów. Problem może dotyczyć wszystkich spółek węglowych na Śląsku.
Utraty zysków kapitaliści boją się najbardziej.

Działające w kopalniach związki zawodowe udzieliły pełnego poparcia protestującym współtowarzyszom. Szeregowi górnicy podkreślają jednak, iż przez wiele lat kierownictwa związków zawodowych w kopalniach bardziej zainteresowane były premiami i wygodnymi posadami dla szefów związkowych, a nie realną obroną praw pracowniczych i solidarnością klasową z szeregowymi robotnikami.
Read more about Będziemy bronić naszych kopalń!

Zamieszki pod Sejmem w odpowiedzi na antydemokratyczne działania burżuazji

W Warszawie protestuje kilkaset osób sympatyzujących z różnymi ugrupowaniami politycznymi

W Sejmie RP właśnie przegłosowana została m.in. ustawa wymierzona w byłych urzędników i funkcjonariuszy Polski Ludowej, którzy pełnili swe obowiązki zgodnie z ówcześnie obowiązującym porządkiem prawnym. Ustawa tego typu łamie tym samym wszelkie kanony prawne (prawo nie działa wstecz). Posłowie PiS uchwalili także budżet RP na kolejny rok, bez udziału pozostałych partii burżuazyjnych.

Przedstawiciele kapitalistów skupieni w partii PiS doprowadzili nawet do sytuacji, w której uchwalają kolejne ustawy poza salą sejmową, którą okupują z kolei przedstawiciele burżuazji skupieni w partiach PO i Nowoczesna.

Bieżące spory w Sejmie są po prostu “kłótnią w rodzinie”, której wynik będzie łatwy do przewidzenia – dalszy wzrost antydemokratyzmu i antykomunizmu, kolejne ataki na klasę robotniczą i postępująca alienacja polityków od społeczeństwa – zauważają niezależni analitycy sceny sejmowej.
Read more about Zamieszki pod Sejmem w odpowiedzi na antydemokratyczne działania burżuazji

Jesteśmy z robotnikami Poczty Polskiej!

Postępowa Młodzież Polski popiera słuszne żądania pracowników poczty

Klasa robotnicza zatrudniona w Poczcie Polskiej powoli zaczyna się organizować i walczyć o swoje prawa. Pracownicy różnych urzędów pocztowych wyrażają coraz głośniej swoje niezadowolenie z warunków płacy i pracy. Do Częstochowy, Poznania i Wrocławia dołączyli proletariusze z Wałbrzycha, Jelcz Laskowic, Piekar Śląskich oraz Zabrza.
Robotnicy pocztowi z Wrocławia i Jelcz Laskowic wysłali do Zarządu Poczty Polskiej oświadczenie, w którym sprawę stawiają jasno: proletariat pocztowy domaga się podwyżki wynagrodzenia o 1000 zł miesięcznie oraz reorganizacji (zmniejszenia) rejonów.
Związkowcy żądają w tym celu rozmów negocjacyjnych. W przeciwnym wypadku wstrzymają wykonywanie obowiązków służbowych od dnia 19 grudnia 2016 aż do odwołania.
Read more about Jesteśmy z robotnikami Poczty Polskiej!

Tragiczny wypadek w kopalni “Rudna” w Polkowicach

Górnicy są jedną z tych grup zawodowych, które najwięcej straciły na kontrrewolucji 1989 roku

W należącej do KGHM (Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi) kopalni “Rudna” w Polkowicach w czwartek 1 grudnia rozpoczęła się wizja lokalna po samoistnym wstrząsie, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem na szybie R7. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło ośmiu górników, a dziewięciu zostało rannych. Jest to jeden z najtragiczniejszych wypadków w historii istnienia KGHM.
Read more about Tragiczny wypadek w kopalni “Rudna” w Polkowicach

Robotnicy firmy Veolia protestują w Łodzi

Robotnicy firmy Veolia upominają się o należne im prawa

Część związkowców zatrudnionych w firmie Veolia zorganizowała 29 listopada protest przeciwko wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), gdyż nowy – zaproponowany przez kapitalistów – oznaczacza utratę wielu praw, które przysługują pracownikom firmy.
Poprzedni układ zbiorowy powstawał na przestrzeni 10 lat, kosztował wiele walk klasowych w zakładzie i zawierał 50 punktów, które określały szereg praw przysługujących robotnikom. Wsród nich znajdowała się m.in. preferencyjna cena za energię cieplną i energetyczną oraz nagrody za wieloletnią pracę.
Rozgoryczenia nie kryją protestujący związkowcy: „Nie możemy się z tym zgodzić, dlatego zdecydowaliśmy się na manifestację. Popiera nas załoga, udział w manifestacji zadeklarowało pół tysiąca osób” – stwierdzają liderzy protestu.

Read more about Robotnicy firmy Veolia protestują w Łodzi

XX-lecie rewolucyjnego ruchu młodzieżowego w kapitalistycznej RP

Aktyw PMP w Kudowie Zdroju spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców

Aktywiści Postępowej Młodzieży Polski uczcili w dniach 4-6 listopada br. XX-lecie rewolucyjnego ruchu młodzieżowego w kapitalistycznej Rzeczpospolitej.

Nasi poprzednicy założyli Komunistyczną Młodzież Polski dokładnie 7 listopada 1996 roku w Sudetach. Ówcześni młodzi działacze Związku Komunistów Polskich “Proletariat” nie przypuszczali zapewne nawet jak wyglądać będzie postępowy i demokratyczny ruch młodzieżowy dwadzieścia lat później.
Read more about XX-lecie rewolucyjnego ruchu młodzieżowego w kapitalistycznej RP