Jak było naprawdę za PRL-u? Lepiej.

Narodowe szaleństwo powoli ogarnia Polskę

23 lutego obchodzimy Święto Armii Radzieckiej. Główne obchody odbywają się w Rosji, gdzie uczczono dziś obrońców Związku Radzieckiego z czasów II wojny światowej. Największym historycznym osiągnięciem Armii Czerwonej było zwycięstwo nad armią nazistowskiej III Rzeszy – 9 maja 1945 roku.
Zwycięstwo nad faszyzmem w 1945 roku wydawało się ostateczne. Niestety, obecnie widzimy ponowny wzrost sił skrajnej prawicy (w tym neonazistów) w całej Europie.
Najgroźniejsze symptomy to faszystowski przewrót na Ukrainie z 2014 roku oraz kontynuacja wojny domowej w Donbasie i Ługańsku, które ciągle znajdują się pod ostrzałem kijowskiej junty.

Read more about Jak było naprawdę za PRL-u? Lepiej.