Nowy Rok dniem rewolucyjnej tradycji

Ludność na ziemiach polskich witała partyzantów Armii Ludowej w każdym wyzwalanym mieście

1 stycznia obchodzimy co roku wiele rewolucyjnych, postępowych rocznic. W dzisiejszym dniu było podobnie.
Obchodzimy dziś m.in. utworzenie Białoruskiej Organizacji Komunistycznej (BKO – 1 stycznia 1920 r.), powstanie Armii Ludowej (AL – 1 stycznia 1944 r.), powstanie Armii Wyzwolenia Narodowego im. Emiliana Zapaty (EZLN – 1 stycznia 1994 r.), zwycięstwo Rewolucji Kubańskiej (1 stycznia 1959 roku).

Warto w tym miejscu przypomnieć czytelnikom:

Białoruska Organizacja Komunistyczna (BKO) – rewolucyjna organizacja powstała na Białorusi pod przewodnictwem tow. Wladimira Ignatowskiego. Swe początki miała w grupie Młoda Białoruś, która utworzona została w 1917 roku w Instytucie Nauczania w Mińsku. W 1918 roku grupa Młoda Białoruś została autonomiczną sekcją Białoruskiej Partii Socjalistów – Rewolucjonistów. 1 stycznia 1920 r. zaś Młoda Białoruś odłączyła się od partii, tworząc BKO – która w sierpniu 1920 roku dołączyła się do Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi. Aktywiści BKO włączyli się m.in. w budowę młodego państwa radzieckiego.

Armia Ludowa (AL) – konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej działająca w okupowanej przez III Rzeszę Polsce. Utworzona została w celu walki zbrojnej z okupantem nazistowskim na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944 r. Naczelnym dowódcą AL został gen. Michał Rola-Żymierski. AL powstała z przekształcenia Gwardii Ludowej, która utworzona została w 1942 r. Liczebność AL pod koniec okupacji wynosiła około 50-60 tysięcy osób. Formacja ta wsławiła się wieloma skutecznymi atakami odwetowymi na siłach III Rzeszy (blisko 1600 akcji zbrojnych), prowadziła działania partyzanckie, zakończone wieloma bitwami z okupantem (niestety, dochodziło również do walk z polskimi faszystami z NSZ).

Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego (EZLN) – zbrojna organizacja powstańcza, działająca głównie w stanie Chiapas – jednym z najuboższych regionów Meksyku. Swoje funkcjonowanie opiera głównie na poparciu ludności miejscowej, przede wszystkim z terenów wiejskich (składającej się w dużej części z Indian), ma jednak również zwolenników na terenach zurbanizowanych. 1 stycznia 1994 roku w Chiapas Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego przystąpiła do zbrojnego powstania antyrządowego. Bezpośrednim impulsem do powstania było wejście w życie porozumienia o wolnym handlu pomiędzy krajami Ameryki Północnej, tzw. NAFTA. Siły Zapatystów w liczbie od dwóch do pięciu tysięcy osób zajęły miejscowości: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano i Las Margaritas. Obecnie EZLN zajmuje całkowicie wyzwolony spod władzy rządowej stan Chiapas w Południowym Meksyku.

Rewolucja Kubańska – socjalistyczna rewolucja rozpoczęta w 1956 roku (przybycie Fidela Castro na Kubę), a zakończona w 1961 roku (ogłoszenie Kuby państwem socjalistycznym). Główną rolę w Rewolucji Kubańskiej odegrał Ruch 26 Lipca, wokół którego skupione były oddziały partyzanckie. 1 stycznia 1959 roku siły dyktatora Fulgencia Batisty zostały ostatecznie pokonane i wyparte z Hawany przez oddziały Ernesta “Che” Guevary oraz Fidela Castro. Ruch 26 Lipca przekształcony został później w Komunistyczną Partię Kuby, a państwo to weszło na drogę szybkiego rozwoju i postępu społecznego, na którym pozostaje do dnia dzisiejszego.

Niech żyje 1 stycznia – Nowy Rok oraz wielce zasłużony dzień w historii rewolucyjnego ruchu robotniczego.

G. Mielcarz.

Post Author: pmp1917

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *