Gra toczy się bowiem o nasze ziemie, miasta i wsie, o naszych bliskich i rodaków, o nasze zwycięstwo!

Ludowe Wojsko Polskie wyzwala Bielsko-Białą

12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się gigantyczna w swoich militarno – organizacyjnych rozmiarach generalna ofensywa połączonych sojuszniczych sił Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego. (…)
Z tej okazji warto przypomnieć artykuł: „Święta ofensywa” (Zob. Święta ofensywa, „Rzeczpospolita” 15 stycznia 1945 r., Nr 14 (158), s. 1).

Zaryzykować można w tym miejscu stwierdzenie, że w kontekście przypadającej w tym roku 72. rocznicy zwycięskiej, wyzwoleńczej radziecko – polskiej ofensywy styczniowej z 1945 roku należy przypomnieć treść tego kompletnie zapomnianego dziś artykułu. (…)
Read more about Gra toczy się bowiem o nasze ziemie, miasta i wsie, o naszych bliskich i rodaków, o nasze zwycięstwo!

98. rocznica śmierci rewolucjonistów Luksemburg i Liebknechta w Berlinie

PMP wzięła udział 15 stycznia w corocznej manifestacji upamiętniającej wielkich działaczy ruchu robotniczego: Różę Luksemburg i Karola Liebknechta. Manifestacja, która zgromadziła około 10 tysięcy osób, odbyła się w stolicy Niemiec – Berlinie. Postępowa Młodzież Polski godnie reprezentowała tego dnia polski rewolucyjny ruch robotniczy na ulicach Berlina.Pomimo mroźnej pogody i śniegu uczestnicy demonstracji zachowali pozytywne usposobienie. […]

Nie było jeszcze Holokaustu Arabów, więc wolno manifestować islamofobiczne postawy

Mowa nienawiści – negatywne wypowiedzi i nacjonalistyczna propaganda, powstałe ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej. Nienawiść taka tworzona jest przez klasy posiadające na podstawie uprzedzeń. Jest to również rozpowszechnianie przez klasy panujące antyspołecznych uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia, transfobia), światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia) itd.
Mowę tę bardzo często przejmują warstwy wyzyskiwane (w tym niektóre sektory klasy robotniczej, a zwłaszcza lumpenproletariat), co bezpośrednio służy interesom dominującej w kapitalizmie burżuazji.
Mowa nienawiści to wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia (przyp. od Redakcji POSTEP.ORG).
Read more about Nie było jeszcze Holokaustu Arabów, więc wolno manifestować islamofobiczne postawy

Nowy Rok dniem rewolucyjnej tradycji

Ludność na ziemiach polskich witała partyzantów Armii Ludowej w każdym wyzwalanym mieście

1 stycznia obchodzimy co roku wiele rewolucyjnych, postępowych rocznic. W dzisiejszym dniu było podobnie.
Obchodzimy dziś m.in. utworzenie Białoruskiej Organizacji Komunistycznej (BKO – 1 stycznia 1920 r.), powstanie Armii Ludowej (AL – 1 stycznia 1944 r.), powstanie Armii Wyzwolenia Narodowego im. Emiliana Zapaty (EZLN – 1 stycznia 1994 r.), zwycięstwo Rewolucji Kubańskiej (1 stycznia 1959 roku).
Read more about Nowy Rok dniem rewolucyjnej tradycji