Kapitalistyczna Rzeczpospolita prześladuje ruch robotniczy

Działacze lewicowi po 1989 roku spotykają się z coraz ostrzejszymi represjami

Ostatnie miesiące przyniosły nową falę prześladowań wymierzonych w postępowy i rewolucyjny ruch robotniczy w Polsce.
Jesteśmy świadkami postępującego zastraszania i kolejnych prób marginalizacji ugrupowań lewicowych, komunistycznych i rewolucyjnych.

Represjom poddawani są dziś m.in. anarchiści.
27 kwietnia br. do więzienia na okres trzech miesięcy trafił Łukasz Bukowski z poznańskiej sekcji Federacji Anarchistycznej. Wcześniej został fałszywie oskarżony i skazany za “naruszenie nietykalności cielesnej policjanta” w związku z blokadą eksmisji z kamienicy przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.


W Poznaniu policja bezprawnie zatrzymała też działaczy lokatorskich, którzy brali udział w pikiecie solidarnościowej z uwięzionym Łukaszem Bukowskim.
Zostali oni wyłapani tuż po legalnym zgromadzeniu, które zorganizowali na znak solidarności z młodym aktywistą.

Burżuazyjna policja wykazała się nadgorliwością gdy użyła gazu łzawiącego przeciw spokojnie wracającym z pikiety uczestnikom, w tym przeciw Piotrowi i Agacie Ikonowicz, którzy zostali aresztowani.

Ostatnie represje nie ominęły także członków KPP.
Czworo członków KPP zostało w trybie zaocznym skazanych na kary 9 miesięcy prac społecznych oraz kary grzywny “za głoszenie treści komunistycznych”.
Wyrok polityczny wobec redakcji czasopisma “Brzask” zapadł 31 marca br. Został on wydany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej.

Wyrok zapadł zaocznie, pod nieobecność stron. Wobec oskarżonych zastosowano tryb nakazowy, stosowany głównie do wykroczeń, w których wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Nie było więc standardowego postępowania procesowego. Kapitalistyczny sąd, wydając wyrok, opierał się wyłącznie na akcie oskarżenia. Przyjęty tryb postępowania odebrał więc oskarżonym prawo do obrony. Wyrok nie jest prawomocny i skazani złożyli od niego sprzeciw – domagając się rozpatrzenia sprawy w normalnym trybie.

Służby specjalne RP poszły jednak jeszcze dalej w przypadku lidera partii Zmiana – Mateusza Piskorskiego, który został aresztowany na 3 miesiące.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 18 maja wkroczyła do siedziby partii Zmiana w Warszawie. Przeszukano też mieszkania współpracowników lidera partii, Mateusza Piskorskiego. Samego M. Piskorskiego przesłuchiwano aż przez dwa dni, za wszelką cenę próbując zdobyć na jego działalność “jakieś haki”.

Media poinformowały, że prokuratura wszczęła postępowanie karne w sprawie polityka z artykułu “o szpiegostwo na rzecz innego państwa”.
Co ciekawe, areszt wobec M. Piskorskiego zastosowano dopiero wtedy gdy partia Zmiana opowiedziałą się przeciwko NATO i kapitalistycznym sojuszom, w które zaplątana jest III RP.

Najgorszy los spotkał jednak działaczkę WSL – Jolantę Brzeską, której zwęglone zwłoki policja znalazła w 2011 roku w Lesie Kabackim w Warszawie. Do tej pory “nie wykryto sprawców zabójstwa”, a początkowo prokuratura wraz z policją brały nawet pod uwagę niedorzeczną hipotezę samobójstwa (sic!).
W konflikt z J. Brzeską uwikłany był przede wszystkim Marek Mossakowski, znany “czyściciel kamienic” z Warszawy.
Po śmierci J. Brzeskiej w Warszawie regularnie odbywają się pikiety mające zwrócić uwagę na problem reprywatyzacji budynków mieszkalnych. Działacze lokatorscy ze stolicy zapowiadają, że sprawy zamordowanej towarzyszki nie puszczą płazem.

W tym samym czasie prokurator generalny i minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, zawiesił wykonanie wyroku wobec neofaszysty, skazanego za napaść na policjanta. Sąd w Częstochowie uniewinnił zaś człowieka handlującego koszulkami z treściami rasistowskimi (sic!).
Powyższe przypadki świadczą dobitnie o fakcie postępującej faszyzacji życia politycznego w RP. To m.in. do młodych postępowców należy zadanie walki o prawdziwą wolność, równość, sprawiedliwość społeczną, a w dalszej perspektywie – o socjalizm.

Postępowa Młodzież Polski solidaryzuje się zdecydowanie ze wszystkimi prześladowanymi przez burżuazyjny reżim działaczami robotniczymi, lokatorskimi i społecznymi.
Wszystkich nas nie zamkniecie!

Łukasz Czaja.

Post Author: pmp1917

4 thoughts on “Kapitalistyczna Rzeczpospolita prześladuje ruch robotniczy

  Anonymous

  (21/08/2016 - 11:03)

  Visitor Rating: 1 Stars

  Anonymous

  (15/10/2016 - 01:11)

  Visitor Rating: 1 Stars

  Anonymous

  (21/10/2016 - 16:54)

  Visitor Rating: 3 Stars

  lion_luk

  (19/11/2016 - 06:23)

  Visitor Rating: 5 Stars

Comments are closed.