XI Zjazd PMP

Tegoroczny Zjazd PMP poprzedzony został manifestacją w centrum miasta

1 Maja odbył się w Warszawie XI Zjazd Postępowej Młodzieży Polski. Przybyli delegaci ustalili przyszły kurs organizacji, podejmując szereg zmian w programie. Uczestnicy obrad wprowadzili też poprawki do bieżącej strategii jedynej w Polsce niezależnej organizacji młodzieżowej o profilu postępowym, klasowym i rewolucyjnym.
Bieżący Zjazd PMP odbył się w siedzibie Federacji Związków Zawodowych “Metalowcy” na ulicy Długiej.
Read more about XI Zjazd PMP