Walczymy o prawo do aborcji!

Prawa reprodukcyjne kobiet należą do zestawu podstawowych praw człowieka

Obywatelski projekt ustawy dotyczący zaostrzenia prawa aborcyjnego wkrótce trafi do Sejmu. Zanim to nastąpi, pod jego tekstem musi się podpisać co najmniej 100 tys. osób. Odpowiedzialne za projekt jest prawicowe stowarzyszenie powiązane z partią Prawo i Sprawiedliwość.
Politycy prawicy, którzy na co dzień reprezentują interesy kapitalistów i burżuazji, zaatakowali w ten sposób prawa reprodukcyjne kobiet. Atak na obowiązującą ustawę aborcyjną, która i tak jest już dyktatem kościoła katolickiego i rządzącej prawicy, jest kolejnym dowodem na to, iż burżuazja nie zatrzyma się na drodze do całkowitego zniewolenia kobiet i odebrania im wszystkich praw reprodukcyjnych.
Read more about Walczymy o prawo do aborcji!