O Manifeście Lipcowym

Po dziś dzień godło PRL stanowi symbol Polski lepszej dla robotników, rolników i inteligencji pracującej

Dziś obchodzimy jedną z najważniejszych rocznic w historii państwa polskiego. Postępowa Młodzież Polski należy dziś do jednej z tych sił politycznych, które nie zapominają o naszej chwalebnej historii.
Jedno z największych wydarzeń w dziejach Rzeczpospolitej – manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – po 71 latach stało się niemal nieznane dla szerokiej opinii publicznej.
W naszym kraju znowu obowiązuje historia ‘pańska’ – szlachecka i burżuazyjna, więc nie wypada przypominać historii ‘chamskiej’ – powojennego awansu cywilizacyjnego ogromnej większości społeczeństwa.
Read more about O Manifeście Lipcowym