Wojna ta toczy się o całkowite panowanie nad światem

W lutym 1941 roku ujrzała światło dzienne odezwa Centralnego Komitetu Rewolucyjnych Rad Robotniczo – Chłopskich Polski („Młot i Sierp”).

Organizacja Rewolucyjne Rady Robotniczo – Chłopskie Polski (RRR – ChP) zwana również „Młot i Sierp” założona została w maju 1940 roku, będąc najliczniejszą organizacją antyfaszystowskiej konspiracji tworzonej przez komunistów, przed powstaniem Polskiej Partii Robotniczej.

RRR – ChP posiadały swoją organizację zbrojną – Czerwoną Milicję. Organem prasowym było pismo „Młot i Sierp”. Nazwa ta przyjęła się ostatecznie dla całej organizacji. Read more about Wojna ta toczy się o całkowite panowanie nad światem