Klasa robotnicza wyszła na ulice Wielkiej Brytanii

Demonstracja w Londynie
Polska młodzież włączyła się w Londynie w słuszny protest robotniczy

18 października odbyła się w Londynie manifestacja związków zawodowych, rewolucyjnych organizacji robotniczych oraz lewicowych stowarzyszeń.
Ponad 100 tysięcy obywateli demonstrowało w centrum stolicy Wielkiej Brytanii w ramach kampanii społecznej pt. “Brytania potrzebuje wzrostu płac”. W ramach akcji tej organizacje ruchu robotniczego domagają się od burżuazyjnego rządu w Westminster ustawowej gwarancji wzrostu płacy minimalnej.
Obecnie wynosi ona 6.40 funtów za godzinę (około 32 PLN). W zestawieniu jednak z lawinowo rosnącymi kosztami utrzymania – zwłaszcza w Londynie – płaca ta nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Demonstracja ta zorganizowana została przez Kongres Związków Zawodowych (TUC), który zrzesza wszystkie działające w Brytanii związki zawodowe.
Read more about Klasa robotnicza wyszła na ulice Wielkiej Brytanii