Rozbiór Ukrainy

NATO-wski imperializm rozpętał kolejną wojnę w Europie. Po rozbiorze i podbiciu Jugosławii pod koniec lat 90′ XX wieku, czas na rozbiór i neokolonialny podbój Ukrainy.
NATO i imperialistyczne potęgi USA, Wielkiej Brytanii i Francji to jedno. Drugie, jeszcze groźniejsze zjawisko, to faszyści ukraińscy – pogrobowcy OUN i UPA. Ci sami, z którymi w najlepsze obecnie współpracują kapitalistyczne ‘elity’ państwa polskiego.
Na zachodzie Ukrainy faszyści po ostatnich wyborach cieszą się poparciem wprawdzie jedynie kilku procent, ale fakt jest faktem.
Read more about Rozbiór Ukrainy

Walka o 15 dolarów

Pracownicy fast foodów masowo protestują w USA. Żądają podwyższenia stawki godzinowej z 7,25 do 15 dolarów za godzinę pracy. Jak sami mówią – zmuszeni zostali do protestów przez coraz bardziej pogarszającą się sytuację materialną.

Protestujących pracowników barów szybkiej obsługi nie stać nie tylko na lekarza, ale i na jedzenie, czy opłacenie dachu nad głową. Niejednokrotnie zmuszeni są korzystać z darmowych posiłków i innych form pomocy socjalnej.
– Czy człowiek codziennie ciężko pracujący nie może sobie pozwolić na godny posiłek i dach nad głową? – pyta jeden z protestujących w Nowym Jorku.
Read more about Walka o 15 dolarów

Rozmyślania o lewicy

Komuniści pogubili się. Dołączyli do chóru żebrzącego o litość. Natomiast robotnicy nie mogli się nawet pogubić, skoro nigdy po 1989 roku w Polsce nie mogli się odnaleźć pod względem wypracowania rewolucyjnej świadomości.
Awangarda klasy robotniczej pod postacią licznych, niewielkich ugrupowań postępowych, komunistycznych i rewolucyjnych, praktycznie całkiem skapitulowała przed burżuazją. Zamiast uczciwie i prostolinijnie przeć – w górę i do przodu. Uderzać! Przynajmniej rewolucyjnie.
Read more about Rozmyślania o lewicy

Pomimo terroru walka mas chłopskich trwa nadal!

O historii ruchu robotniczego należy pamiętać choćby jedynie z tego względu żeby nie powtarzać tych samych błędów. Jednocześnie warto upamiętnić naszych wielkich poprzedników, z których dziś czerpiemy inspirację i przykład w działalności.

Profesor Józef Buszko z Uniwersytetu Jagiellońskiego w jednej ze swoich prac tak charakteryzował burzliwe wydarzenia społeczno – polityczne, które miały miejsce w 1937 roku pod faszystowskimi rządami Sanacji w Polsce: „Rok 1937, a w zasadzie już druga połowa roku poprzedniego, stał pod znakiem wycofywania się egzekutywy PPS z przyjętej poprzednio zasady ‘nieagresji’ w stosunku do komunistów.

Read more about Pomimo terroru walka mas chłopskich trwa nadal!