Prawda na temat Katynia

Odbywające się regularnie po 1989 roku uroczystości katyńskie, podczas których polska burżuazja daje upust swojej nienawiści do marksizmu – leninizmu, ruchu robotniczego oraz ZSRR, dają klasom uprzywilejowanym w Polsce doskonałą okazję do ataków na socjalizm. Katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku w 2010 roku, kiedy na uroczystości katyńskie lecieli najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego, spowodowała, że o […]

Manifest Lipcowy – gwarancja swobód i egzystencji ludu polskiego

19 lipca 1946 roku na łamach lewicowego pisma „Polska Ludowa” ukazał się okolicznościowy tekst. Jego autor – Rafał Klarowicz zatytułował go: Rocznica Lipcowa1. Cóż zawierał ów zapomniany tekst? Otóż jego autor podkreślał, że: „Żadna z rocznic, które tak licznie i tak chętnie obchodzimy nie ma tego znaczenia i tej wymowy, jak dzień 22 lipca. Szereg […]