Młodzi demokraci z całego świata zmierzają do Ekwadoru

Młodzież na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów
Młodzież na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów

Co kilka lat Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej organizuje Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Najbliższy festiwal odbyć ma się w dniach: 7-13 grudnia w stolicy Ekwadoru, Quito.

Festiwal ŚFMD współorganizowany jest od 1947 roku przez Międzynarodową Unię Studentów. Jest to największy międzynarodowy festiwal, na którym spotyka się młodzież z ponad 100 krajów na świecie, reprezentujących wszystkie największe organizacje demokratyczne, komunistyczne, postępowe oraz antyimperialistyczne.

Po 1989 roku, niestety, brak na owych festiwalach godnej reprezentacji polskiego ruchu młodzieży demokratycznej. Przez wszystkie minione lata festiwal ŚFMD był symbolem sprzeciwu młodzieży z całego świata wobec imperializmu, wojny oraz niesprawiedliwości społecznej.

Read more about Młodzi demokraci z całego świata zmierzają do Ekwadoru

Tylko poprzez wspólną walkę można myśleć o skutecznej obronie interesów klasy robotniczej

Czy społeczeństwo jest gotowe do walki o lepsze jutro?
Jedną z największych w ostatnich latach manifestacjach, były wrześniowe protesty związków zawodowych w Warszawie. Przedsięwzięcie było dobrze zorganizowane, ale trwało (niestety) jedynie kilka dni.
W protestach w stolicy uczestniczyło około 100 tysięcy obywateli. Przekrój manifestujących był ogromny. Od NSZZ „S” i OPZZ po pojedynczych związkowców o poglądach rewolucyjnych. Nie zabrakło także środowisk komunistycznych i postępowych.
Można zaryzykować stwierdzenie, że demonstracje te nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Klika PO, PiS i SLD zupełnie zlekceważyła postulaty ruchu związkowego.

Od protestów w Warszawie minęły już dwa miesiące. 9 listopada odbyła się m.in. manifestacja stoczniowców w Gdańsku.
Read more about Tylko poprzez wspólną walkę można myśleć o skutecznej obronie interesów klasy robotniczej

96. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

Obchody WSRP w Moskwie

7 listopada, jak co roku, świętujemy rocznicę WSRP. Dzisiejszego dnia działacze międzynarodowego ruchu robotniczego, komunistycznego oraz postępowego upamiętnili wielkie dzieło naszych poprzedników.

Z okazji 96. rocznicy aktyw PMP oraz innych organizacji lewicowych w Polsce (a także na świecie) upamiętnił zdobycze i dokonania bolszewików, którzy jako pierwsi na świecie przeprowadzili zwycięską rewolucję robotniczą.

Po dziś dzień – według niezależnych politologów – dokonania Października stanowią krok milowy w rozwoju ludzkości.

Read more about 96. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

Uwolnić Piotra Ikonowicza!

Piotr Ikonowicz na demonstracji 1-Majowej

Państwo burżuazyjne popełniło kolejny haniebny czyn. Znany działacz robotniczy i lokatorski, Piotr Ikonowicz został aresztowany przez policję.
P. Ikonowicz został zatrzymany w areszcie w Olszynce Grochowskiej. Areszt dotyczy wyroku z 2008 roku, kiedy to lider Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej został skazany “za naruszenie nietykalności cielesnej” w czasie, gdy blokował eksmisję pary emerytów w 2000 roku.

W proteście przeciw prześladowaniom działaczy ruchu rewolucyjnego i postępowego, żona Ikonowicza – Agata Nosal-Ikonowicz wraz ze swym mężem rozpoczęli bezterminową głodówkę.

Read more about Uwolnić Piotra Ikonowicza!

Tybet – prawda, która boli

Tybet – kraina historyczna w Azji obejmująca Wyżynę Tybetańską i jej przyległości, obecnie w większości w granicach Chińskiej Republiki Ludowej. Tybet dawniej składał się z trzech prowincji (Amdo, Kham, Ü-Cang) i miał powierzchnię około 2,5 mln km². Tybet położony jest na średniej wysokości około 4000-5000 metrów nad poziomem morza. Od południa i zachodu jest ograniczony […]