Z odezwy KPP z 1937 roku

W 1937 roku Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski nie godząc się na wykorzystywanie przez kler katolicki argumentacji religijnej w prowadzonej walce politycznej wydał specjalną odezwę.
Kierował ją przede wszystkim do tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z kościołem. Mianowicie zaś: „Do ludzi pracy – wierzących katolików!”.
„Drodzy bracia, towarzysze pracy i niedoli! (…) Braćmi są dla nas, komunistów, wszyscy ludzie żyjący z własnej pracy, a nie z krzywdy i wyzysku innych.”

Dalej pisali zaś: “Do wszystkich ludzi pracy wyciągamy dłoń jako do naszych towarzyszy w walce o chleb, wolność i sprawiedliwość społeczną”.
Kierownictwo KPP już na samym początku odezwy dawało do zrozumienia czytelnikom – katolikom, że zważywszy na ówczesną kryzysową sytuację społeczno-polityczną robotników – komunistów i robotników – katolików znacznie więcej łączyło niż dzieliło.
Read more about Z odezwy KPP z 1937 roku

Nie o taką Polskę walczyli!

Sytuacja Polaków w obecnym, kapitalistycznym systemie jest tragiczna. Po upadku PRL-u Polacy masowo ubożeją. Obecnie dysponujemy zatrważającymi danymi dotyczącymi stanu finansowego polskiego robotnika. Pozwolę sobie tu zacytować kilka fragmentów z artykułu znalezionego w sieci.
“W Polsce już 28% rodzin jest dotkniętych różnymi formami ubóstwa – donosi rmf24.pl, powołując się na najnowsze dane GUS.”

Mówi się już, że ‘polska bieda’ ma trzy twarze:
1. Dłużnik czyli osoba regularnie zalegająca z opłatami, która nie może zbilansować domowego budżetu. Taki stan dosięga już ponad 16% gospodarstw domowych;
2. Pusty portfel, wynikający z bardzo niskich dochodów. Problem ten dosięga 15% gospodarstw domowych;
3. Upadlające warunki życia. Z aktualnych danych wynika, że 13,5% polskich rodzin nie ma dostępu do energii elektrycznej, pralki czy telewizora lub nie stać ich po prostu na podstawowe artykuły – takie jak jedzenie czy leki.
Najgorsze jednak w tym wszystkim jest to, że 5% polskich rodzin łączy te trzy twarze…
Read more about Nie o taką Polskę walczyli!

Nauka Marksa według Róży Luksemburg

14 marca 1903 r. – w związku z 20. rocznicą śmierci Karola Marksa – na łamach dziennika socjaldemokratycznego „Vorwärts” ukazał się artykuł: „Karol Marks (Karl Marx.)”. Jego autorką była mieszkająca od 1898 r. w Niemczech Róża Luksemburg.
Pomimo, iż od jego powstania minęło 110 lat jego treść powinna nadal skłaniać każdego czytelnika do głębokiej refleksji nad otaczającą nas kapitalistyczną rzeczywistością.
„Co Marks uczynił dla dzisiejszego ruchu robotniczego” – pytała na wstępie Róża Luksemburg.
W odpowiedzi stwierdzała z pełnym przekonaniem, iż: „Marks (…) odkrył nowożytną klasę robotniczą jako kategorię historyczną, tj. jako klasę z określonymi historycznymi warunkami bytu i prawami rozwoju”.
Read more about Nauka Marksa według Róży Luksemburg

Masowe protesty w Turcji

Niepokoje rozpoczęły się już 31 maja. To właśnie wtedy tysiące osób rozpoczęły okupację placu Taksim w Istambule (jednym z największych miast w kraju). Protestujący obywatele domagalli się wycofania władz z planów “przebudowy placu Taksim”, co prowadzić będzie do skomercjalizowania i degradacji ekologicznej jednej z ostatnich demokratycznych przestrzeni w tym mieście.

Tysiące robotników, robotnic, studentów, kibiców klubów piłkarskich oraz przedstawicieli klasy średniej okupuje już od blisko dwóch tygodni plac Taksim. Początkowo protest miał wymiar ekologiczny i wymierzony był w postępującą gentryfikację miejską. Brutalna interwencja sił policyjnych sprawiła jednak, iż obecnie demonstranci wysuwają coraz bardziej zdecydowane hasła i żądania polityczne – skierowane przeciw autorytarnemu premierowi Turcji, Recepowi T. Erdoganowi.
Read more about Masowe protesty w Turcji