165 lat z Manifestem Komunistycznym

marks
Ogłoszenie Manifestu uważa się za początek rewolucyjnego ruchu robotniczego w historii nowożytnej

Dnia 21 lutego 1848 w Lodndynie, Karol Marks oraz Fryderyk Engels ogłosili Manifest Komunistyczny.

Od tamtego czasu minęło już 165 lat. Przez ten czas wybuchło wiele rewolucji socjalistycznych, w których próbowano utworzyć wolne od kapitalizmu, socjalistyczne państwa. Jak sobie poradzili owi rewolucjoniści? Dziś wiemy, że bardzo dobrze.

Socjalistyczne rewolucje przyniosły ogromny postęp oraz rozwój społeczeństw w nie zaangażowanych. Nie obyło się także bez wypaczeń naukowego socjalizmu. Niestety, mimo wielu wysiłków, nikomu nie udało się w pełni spełnić rewolucyjnych prognoz Marksa i Engelsa związanych z komunizmem.

Read more about 165 lat z Manifestem Komunistycznym

Co wnosi historia ruchu robotniczego?

Klio, starożytna muza historii ( Źródło: Wikipedia )

Klio, starożytna muza historii (Źródło: Wikipedia)

W starożytności panowało przekonanie, że historia jest nauczycielką życia. Jak wszystkim zapewne Czytelnikom wiadomo, jestem historykiem ruchu robotniczego o socjalistyczno-naukowych przekonaniach. Zajmuję się bardzo zróżnicowaną i dość rozległą tematyką od m.in.  pierwszych polskich socjalistów przedmarksistowskich, takich jak Piotr Ściegienny czy Edward Dembowski poprzez dzieje pierwszych masowych partii socjalistycznych na ziemiach polskich, Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, Komunistyczną Partię Polski, po tematykę związaną z Rewolucją Październikową, socjalistyczną Kubą, zarówno jej dziejami, jak i współczesnością, jak też  Frakcją Czerwonej Armii ( RAF ).  Zajmuję się również losami ludzi, jako pewnym odzwierciedleniem epok, przepływu i kształtowania się idei, a także wzajemnego przenikania i rozwoju myśli ludzi zaangażowanych w walkę o wyzwolenie klasy robotniczej.

Read more about Co wnosi historia ruchu robotniczego?

Prywatyzacja zabija

Prywatyzacja majątku publicznego zawsze prowadzi do poważnych nadużyć

Według niedawno przeprowadzonych badań oksfordzkich, obliczono iż w rezultacie procesu prywatyzacji w państwach byłego socjalistycznego bloku wschodniego zginęło ponad milion ludzi pracy. Błyskawiczny program prywatyzacji przemysłu, czasem zwany przez ekonomistów jako “terapia szokowa” zaowocowała w 56 % wzrostem bezrobocia, co według obliczeń było główną przyczyną śmierci tylu osób.
Read more about Prywatyzacja zabija