Prywatyzacja zabija

Rewolucja 1905 roku – nigdy nie zapomnimy!