Rewolucja 1905 roku – nigdy nie zapomnimy!

17 stycznia – wyzwolenie Warszawy