Wyzyskiwane kobiety świata, łączcie się!

Kolejni działacze prześladowani przez burżuazyjną RP!