O tym jak po 1989 roku zostaliśmy nędzarzami

Tylko socjalizm daje Polsce gwarancje pomyślnego rozwoju

A kto – z młodych wykształconych, z dużych miast – wie, że kiedyś w Polsce produkowano generatory elektryczne dla największych elektrowni?
Że produkowano turbiny o mocy 500 MW,  — a przymierzano się do turbin 1500 MW?
Że polowa chińskich, indyjskich, indonezyjskich, greckich i tureckich, libijskich i irackich elektrowni — wyposażona była / jest nie w amerykańskie, czy niemieckie, — a w polskie turbiny?

Read more about O tym jak po 1989 roku zostaliśmy nędzarzami

Polska ma prawo do całkowitej niepodległości pod względem państwowo-międzynarodowym!

Profesor Antoni Czubiński (…) pisał w jednej ze swoich prac: „W marcu 1917 r. w Rosji wybuchła rewolucja.
Masy ludowe wystąpiły przeciw uprawianej przez carat polityce głodu, ucisku i wojny. Sytuację rewolucyjną postanowili wykorzystać przywódcy burżuazji rosyjskiej.

Opanowana przez nich Duma wysunęła żądania przeprowadzenia reform, ograniczających samowładztwo cara.
W tej sytuacji 11 marca (26 II wg starego kalendarza) 1917 r. car Mikołaj II wydał dekret rozwiązujący Dumę Państwową; posłuszni do tej pory posłowie w tym przypadku nie podporządkowali się.
Duma kontynuowała swą działalność; 12 marca (27 II) wyłoniła Komitet Wykonawczy, który przekształcił się w niezależny od cara Rząd Tymczasowy.
Read more about Polska ma prawo do całkowitej niepodległości pod względem państwowo-międzynarodowym!

Słowo o Prezydencie Narutowiczu

Pomnik Prezydenta G. Narutowicza na Mazowszu

Dziesiątki tysięcy polskich robotników próbowały po 1917 doprowadzić do socjalnej rewolucji i przejęcia środków produkcji na terenie Rzeczpospolitej. Próby te zakończyły się (na jakiś czas) niepowodzeniem. W atmosferze pokonanej rewolucji robotniczej, Gabriel Narutowicz został wybrany pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej 9 grudnia 1922 roku.
Wybrany został na ten urząd głosami ludowców, socjaldemokracji i mniejszości narodowych. Skrajna prawica nie zamierzała jednak oddać łatwo pola – Gabriel Narutowicz zginął od kuli zamachowca 7 dni później, 16 grudnia 1922 r.
Read more about Słowo o Prezydencie Narutowiczu

Kolejne sukcesy polskiego kapitalizmu

Kapitalizm w Polsce przybiera wyjątkowo groteskową formę

Ponad 70 związków zawodowych działających na Poczcie Polskiej połączyło siły i utworzyło Komitet Strajkowo-Protestacyjny. Liczba ta może się wkrótce powiększyć, gdyż do komitetu dołączają kolejne małe związki – niezadowolone z zachowania NSZZ “Solidarność”.
W tym momencie sojusz ten ma większościową przewagę nad dwoma najliczebniejszymi związkami, NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty Polskiej (zrzeszonym w OPZZ).
Te dwa największe związki kompletnie ignorują żądania robotników zatrudnionych w Poczcie Polskiej. Oddolne działania pocztowców przyniosły jakiś pozytywny skutek, biurokracja związkowa w końcu poczuła na plecach oddech sfrustrowanych pracowników i mogła włączyć się do walki lub ostatecznie skompromitowana – upaść na same dno.
Read more about Kolejne sukcesy polskiego kapitalizmu

Jak było naprawdę za PRL-u? Lepiej.

Narodowe szaleństwo powoli ogarnia Polskę

23 lutego obchodzimy Święto Armii Radzieckiej. Główne obchody odbywają się w Rosji, gdzie uczczono dziś obrońców Związku Radzieckiego z czasów II wojny światowej. Największym historycznym osiągnięciem Armii Czerwonej było zwycięstwo nad armią nazistowskiej III Rzeszy – 9 maja 1945 roku.
Zwycięstwo nad faszyzmem w 1945 roku wydawało się ostateczne. Niestety, obecnie widzimy ponowny wzrost sił skrajnej prawicy (w tym neonazistów) w całej Europie.
Najgroźniejsze symptomy to faszystowski przewrót na Ukrainie z 2014 roku oraz kontynuacja wojny domowej w Donbasie i Ługańsku, które ciągle znajdują się pod ostrzałem kijowskiej junty.

Read more about Jak było naprawdę za PRL-u? Lepiej.

Gra toczy się bowiem o nasze ziemie, miasta i wsie, o naszych bliskich i rodaków, o nasze zwycięstwo!

Ludowe Wojsko Polskie wyzwala Bielsko-Białą

12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się gigantyczna w swoich militarno – organizacyjnych rozmiarach generalna ofensywa połączonych sojuszniczych sił Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego. (…)
Z tej okazji warto przypomnieć artykuł: „Święta ofensywa” (Zob. Święta ofensywa, „Rzeczpospolita” 15 stycznia 1945 r., Nr 14 (158), s. 1).

Zaryzykować można w tym miejscu stwierdzenie, że w kontekście przypadającej w tym roku 72. rocznicy zwycięskiej, wyzwoleńczej radziecko – polskiej ofensywy styczniowej z 1945 roku należy przypomnieć treść tego kompletnie zapomnianego dziś artykułu. (…)
Read more about Gra toczy się bowiem o nasze ziemie, miasta i wsie, o naszych bliskich i rodaków, o nasze zwycięstwo!

98. rocznica śmierci rewolucjonistów Luksemburg i Liebknechta w Berlinie

PMP wzięła udział 15 stycznia w corocznej manifestacji upamiętniającej wielkich działaczy ruchu robotniczego: Różę Luksemburg i Karola Liebknechta. Manifestacja, która zgromadziła około 10 tysięcy osób, odbyła się w stolicy Niemiec – Berlinie. Postępowa Młodzież Polski godnie reprezentowała tego dnia polski rewolucyjny ruch robotniczy na ulicach Berlina.Pomimo mroźnej pogody i śniegu uczestnicy demonstracji zachowali pozytywne usposobienie. […]

Nie było jeszcze Holokaustu Arabów, więc wolno manifestować islamofobiczne postawy

Mowa nienawiści – negatywne wypowiedzi i nacjonalistyczna propaganda, powstałe ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej. Nienawiść taka tworzona jest przez klasy posiadające na podstawie uprzedzeń. Jest to również rozpowszechnianie przez klasy panujące antyspołecznych uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia, transfobia), światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia) itd.
Mowę tę bardzo często przejmują warstwy wyzyskiwane (w tym niektóre sektory klasy robotniczej, a zwłaszcza lumpenproletariat), co bezpośrednio służy interesom dominującej w kapitalizmie burżuazji.
Mowa nienawiści to wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia (przyp. od Redakcji POSTEP.ORG).
Read more about Nie było jeszcze Holokaustu Arabów, więc wolno manifestować islamofobiczne postawy

Nowy Rok dniem rewolucyjnej tradycji

Ludność na ziemiach polskich witała partyzantów Armii Ludowej w każdym wyzwalanym mieście

1 stycznia obchodzimy co roku wiele rewolucyjnych, postępowych rocznic. W dzisiejszym dniu było podobnie.
Obchodzimy dziś m.in. utworzenie Białoruskiej Organizacji Komunistycznej (BKO – 1 stycznia 1920 r.), powstanie Armii Ludowej (AL – 1 stycznia 1944 r.), powstanie Armii Wyzwolenia Narodowego im. Emiliana Zapaty (EZLN – 1 stycznia 1994 r.), zwycięstwo Rewolucji Kubańskiej (1 stycznia 1959 roku).
Read more about Nowy Rok dniem rewolucyjnej tradycji