Forum

Międzynarodowy ruch komunistyczny  

  RSS

karolg12345
(@karolg12345)
Member Admin
Dołączył:6 miesięcy  temu
Posty: 67
23/08/2017 10:43 pm  

Witam, ciekaw jestem Waszych opinii na temat międzynarodowego ruchu komunistycznego czy zmierza on w Waszej opinii w jakąś ciekawą, sensowną stronę czy może wręcz przeciwnie.


OdpowiedzCytat
Katarzyna A.
(@katarzyna-a)
Member Admin
Dołączył:6 miesięcy  temu
Posty: 12
24/08/2017 8:06 pm  

Hej. Z przyjemnością dowiedziałabym się czegoś więcej o międzynarodowym ruchu komunistycznym. Co do naszego polskiego, to moim zdaniem póki co nie jest najlepiej. Mamy dosyć sporo rzeczy do poprawy. A Wy jak sądzicie? 


OdpowiedzCytat
Lion_Luk
(@lion_luk)
Member Admin
Dołączył:6 miesięcy  temu
Posty: 62
25/08/2017 12:10 am  

Pojęcie jest bardzo szerokie.

Bo trzeba było by uściślić czy mamy na myśli odłam trockistowski, stalinowski, bądź maoistowski międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego.

I tutaj można by się spierać który z tych odłamów najbardziej stracił kontakt z rzeczywistością, który najbardziej przerodził się w oportunizm i całkowicie podporządkował się światowej burżuazji, mieszczaństwu itd. Nie rozwiąże to jednak w żaden sposób kryzysu, w jakim się wszyscy znajdujemy.

Najszerzej rzecz ujmując, ruch marksistowsko-leninowski przechodzi dziś na świecie bardzo poważny kryzys cały czas wynikający i związany ze zniszczeniem przez kontrrewolucję ZSRR oraz innych państw bloku socjalistycznego. Po dziś dzień międzynarodowy ruch robotniczy i postępowy nie podniósł się w bardzo wielu państwach po tym ciosie. Polska jest tego najlepszym przykładem. Przeszło 25 lat kapitalistycznej nędzy i wyzysku, a polscy rewolucyjni robotnicy nadal tkwią w lesie (w porównaniu z innymi państwami Europy).

Moim zdaniem przezwyciężenie kryzysu naszego ruchu w skali globalnej możliwe będzie jedynie w sytuacji kiedy choć kilka państw o dominującej roli politycznej i ekonomicznej w swych regionach, przejdzie na drogę budownictwa socjalistycznego. Mowa o przynajmniej jednym, dwóch, trzech państwach średniej wielkości na kontynencie europejskim, Indiach i Japonii w Azji, Brazylii w Ameryce Południowej, Meksyku w Środkowej i Kanadzie w Północnej oraz RPA w Afryce.

Oczywiście kolejność zwycięstwa socjalizmu i konkretne państwa z tej listy są tylko hipotetyczne. Równie prawdopodobne jest zwycięstwo socjalizmu w zupełnie innych krajach na podanych kontynentach. Chodzi jednak o stworzenie przynajmniej kilku ognisk rewolucyjnych, ognisk oporu wobec światowego imperializmu. Ogniska te pozwolą na odrodzenie się rewolucyjnego ruchu robotniczego i jego dalszy rozkwit teoretyczny i praktyczny.

W międzyczasie zaś (kiedy przez jakiś okres socjalizm nie zwycięża w żadnym z istniejących państw) najistotniejsze jest wytrwanie na pozycjach rewolucyjnego marksizmu i nie poddawanie się otaczającym nas próbom rewizjonizmu i oportunizmu, schowanym za różnymi nowolewicowymi, eurokomunistycznymi i socjaldemokratycznymi formułkami.

Takie jest moje skromne zdanie w tej kwestii 🙂

Edytowany:6 miesięcy  temu

OdpowiedzCytat
  
Praca