Forum

Hiszpania i Katalonia  

  RSS

Mlodziez
(@mlodziez)
Member Admin
Dołączył:6 miesięcy  temu
Posty: 21
03/10/2017 6:48 pm  

Witamy.

Jakie jest Wasze zdanie na temat samego referendum niepodległościowego w Katalonii 1 października oraz co sądzicie o jego wynikach? Za niepodległością? Przeciw samostanowieniu? Za integralnością państwa? Za demokracją? Przeciw brutalności policji?

Bardzo interesujący temat 🙂


OdpowiedzCytat
Lion_Luk
(@lion_luk)
Member Admin
Dołączył:6 miesięcy  temu
Posty: 62
08/10/2017 10:37 pm  

Moim zdaniem Hiszpania powinna zachować integralność terytorialną. Obywatele Hiszpanii powinni walczyć (zjednoczeni) przeciw kapitalizmowi, o demokratyczną i socjalną republikę.

Rozbicie państwa na federalizmy, wrogie sobie prowincje itp. to zdecydowany krok w tył - zarówno politycznie, ekonomicznie, jak i klasowo. Dla klasy robotniczej tego państwa znacznie lepsze było by wywalczenie republiki i socjalizmu w całej Hiszpanii, zamiast rozbijanie państwa na zwalczające się regionalizmy.

To są kwestie - jak sądzę - dla każdego postępowca oczywiste i nie wymagające wyjaśnień.

Jeśli jednak to zostało już powiedziane i wyjaśnione, to nadal pozostaje kwestia przeprowadzonego referendum, w którym ponad 90% uprawnionych do głosowania Katalończyków opowiedziało się za niepodległością, opuszczeniem Hiszpanii i zaprowadzeniem republikańskiej formy rządów. To jest demokratyczna wola ludu Katalonii - i co do tego także nie ma żadnych wątpliwości.

Wypada jedynie uszanować wolę Katalonii i wyrazić naszą solidarność z Tow. z tego regionu, którzy opowiedzieli się po stronie samodzielności. Kwestia brutalności policji jest dosyć oczywista: należy ją potępić ze strony całej postępowej i demokratycznej opinii publicznej, ze strony komunistów, rewolucjonistów i wszystkich antyfaszystów świata.


Partia polubić
OdpowiedzCytat
karolg12345
(@karolg12345)
Member Admin
Dołączył:6 miesięcy  temu
Posty: 67
09/10/2017 3:45 am  

Osobiście nie widzę nic złego w rozbiciu dzielnicowym dominujących krajów imperialistycznych gdyż to osłabia ich jedność oraz spójność dlatego podobnie jak nie tylko nie mam nic przeciwko Katalonii tak samo nie mam nic przeciwko kraju Basków czy niepodległości Śląska - byle tylko osłabić dominujący sojusz imperialistyczny na świecie (NATO).


Partia polubić
OdpowiedzCytat
Partia
(@partia)
Member Admin
Dołączył:6 miesięcy  temu
Posty: 21
22/10/2017 12:22 am  

Tak naprawdę to idealnym rozwiązaniem byłoby dążenie do jednoczenia narodowego i zacierania wszelkich antagonizmów etnicznych, narodowościowych, lokalnych waśni itp.

Tylko zjednocznoa klasa robotnicza danego państwa ma skuteczne szanse walki o socjalizm. Konflikty typu etnicznego, regionalne partykularyzmy tę walkę jedynie odwlekają i kierują uwagę robotników na niewłaściwe tory.

Oczywiście, jeśli taka jest wola ludu Katalonii (wyrażona zresztą w ponad 90% poparcia dla żądań niepodległościowych) to obowiązkiem burżuazyjnego rządu Hiszpanii jest uszanować tę wolę - to samo tyczy się społeczności międzynarodowej.

Nie ma naszego przyzwolenia na brutalność policji wobec protestujących obywateli Katalonii. Domagają się oni jedynie demokratycznego przestrzegania ich woli. Policja będąc narzędziem w rękach rządzącej burżuazji stoi oczywiście na straży interesów kapitału - ten zaś nie życzy sobie rozbicia Hiszpanii na regionalizmy.

Zjednoczona Hiszpania ma różne plusy, jak i minusy dla klasy robotniczej oraz burżuazji. Niepodległość Katalonii nie oznacza automatycznie ani niczego dobrego, ani niczego złego dla nas, dla proletariatu. Rozbicie Hiszpanii na drobne państewka może zostać wykorzystane zarówno przez burżuazję (krajową oraz koncerny ponadnarodowe), jak i przez proletariat (w niektórych przypadkach ułatwienie dla walki o socjalizm, a gdzie indziej - utrudnienie).

Jedyne co jasne i pewne na 100% to wola ludu Katalonii, która została wyrażona w nieuznawanym przez rząd krajowy referendum.


OdpowiedzCytat
  
Praca