Forum

Członkostwo  

  RSS

Kobiety
Member Admin
Dołączył:3 miesiące  temu
Posty: 13
14/10/2017 11:25 pm  

Jak w temacie. Czy do Federacji Kobiet "Postęp" powinny należeć tylko i wyłącznie kobiety? Czy należało by także otworzyć możliwość wstępowania do Federacji mężczyznom? Czy mogą być oni równie oddani sprawie równouprawnienia i wyzwolenia kobiet?

Jeśli zaś przyjmować i mężczyzn, to jaki parytet powinien być zachowany we władzach krajowych i lokalnych żeby nasza organizacja nadal godnie i skutecznie reprezentowała interesy kobiet w ruchu robotniczym i - szerzej - w społeczeństwie?

Jakie jest Wasze zdanie, Tow.?


OdpowiedzCytat
karolg12345
Member Admin
Dołączył:3 miesiące  temu
Posty: 55
15/10/2017 2:29 am  

O rany to ciężki temat ze względu na samookreślenie jeszcze - wiele osób pomimo, że biologicznie są daną płcią to czują się inną (albo żadną).
Szczerze mówiąc to w mojej opinii Federacja powinna zająć się nie tylko kobietami ale wszystkimi nieheteronormatywnymi osobami - aczkolwiek to już oczywiście pozostaje decyzją samej Federacji.
Moja opinia jest generalnie taka, że biały heteroseksualny Polak nie ma czego szukać w tej strukturze natomiast reszta która jest narażona na szykany z powodu np. koloru skóry, orientacji seksualnej (lub jej braku) itd. znalazłaby swoje miejsce w federacji.


OdpowiedzCytat
Lion_Luk
Member Admin
Dołączył:3 miesiące  temu
Posty: 45
17/10/2017 4:34 pm  

Sądzę, że do Federacji Kobiet powinni być także przyjmowani mężczyźni, ale jednocześnie powinien być statutowo zastrzeżony zapis, iż we wszystkich władzach (krajowych i lokalnych) przynajmniej 70% stanowić powinny kobiety.

Zasada ta powinna także dotyczyć samego składu Federacji i mężczyźni nie powinni przekraczać 30% aktywu tej organizacji.

Oczywiście: ostateczna decyzja i tak należeć będzie do Towarzyszek 🙂

Edytowany:1 miesiąc  temu

OdpowiedzCytat
  
Praca