Byt kształtuje świadomość – rzecz o bazie i nadbudowie społecznej

Kapitalizm jest obecnie siłą hamującą potencjalnie ogromne możliwości wytwórcze ludzkości

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad strukturą społeczną, w której wszyscy musimy funkcjonować? Z czego wynika to – jak wygląda świat społeczny, w którym żyjemy oraz w którym kiedyś żyli nasi rodzice? Dlaczego obrzędy religijne, funkcjonowanie rodziny, przepisy prawa, tradycje i zwyczaje, są różne w zależności od okresu historycznego oraz szerokości geograficznej? Tymi m.in. zagadnieniami zajmuje się materializm historyczny.

Według materializmu historycznego, za wytworzenie się takich, a nie innych klas i warstw społecznych, systemów powiązań i zależności, oraz za kształt instytucji społecznych odpowiedzialny jest konkretny ustrój ekonomiczny społeczeństwa, czyli całokształt panujących w nim stosunków produkcji i redystrybucji dóbr i usług. Ten całokształt panujących stosunków ekonomicznych w społeczeństwie nazywa się bazą ekonomiczną.
Czytaj dalej…