Proletariat i burżuazja – o klasach społecznych słów kilka

Prawdziwe zmiany społeczne dokonują się zawsze na drodze rewolucji

Jednym z podstawowych i fundamentalnych pojęć filozofii marksizmu-leninizmu jest pojęcie klasy społecznej. W istocie jest to zagadnienie, które stanowi podstawę wszystkich rozważań filozoficznych, ekonomicznych, czy politycznych wśród klasyków marksizmu (Marksa, Engelsa, Lenina).
Klasa społeczna – jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa. Termin ten wprowadzony do filozofii został na początku przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą. Dopiero jednak Marks i Engels nadali pojęciu klasy społecznej wymiar naukowy, wiążąc istnienie klas z panującymi stosunkami produkcji w społeczeństwie.
Marks i Engels w „Manifeście Partii Komunistycznej” stawiają śmiałą tezę, że: „Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk klasowych”.
Czytaj dalej…

Pamiętajmy o wojnie domowej w Hiszpanii

Republikanie w dzisiejszej Hiszpanii nie zapomnieli o swoich wielkich poprzednikach

18 lipca 2017 roku przypadła 81. rocznica wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, która pochłonęła od 500 tysięcy do ponad miliona ofiar.
O tej niezwykle ważnej rocznicy nie wolno zapomnieć. Szczególnie dziś, w dobie niebezpiecznie rozprzestrzeniającej się na polskim gruncie prawicowej ofensywy światopoglądowej. Jej zasadniczym celem jest tak zwana „pełna dekomunizacja”. Przede wszystkim w sferze pamięci historycznej.
W związku z powyższym przypomnijmy treść odezwy Komunistycznej Partii Polski, wydanej w połowie sierpnia 1936 roku.
Na terytorium Hiszpanii od blisko miesiąca toczyła się już krwawa wojna sprowokowana przez miejscowy faszyzm (gen. Franco) i jego wspólnika w katolickiej sutannie.
Czytaj dalej…