100 lat Października – nowa rewolucja potrzebna natychmiast!

Zdobycze Wielkiego Października w historii Polski najpełniej urzeczywistnione zostały w okresie Polski Ludowej

Wszyscy choć minimalnie zorientowani w temacie znają przyczyny, przebieg i konsekwencje wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
Klęski wojenne, głód, brak ziemi dla chłopów, terror polityczny oraz samowola Caratu – ludzie mieli dość i powiedzieli Carowi: Nie!
Wystrzał z Aurory, zajęcie Pałacu Zimowego, przejęcie wiodącej roli w państwie przez Bolszewików i obrona młodego państwa radzieckiego przed interwencją blisko 20 państw kapitalistycznych – tak w skrócie można przedstawić pierwsze tygodnie i miesiące następujące po 25 października 1917 roku.
Powstanie pierwszego na świecie państwa socjalistycznego, internacjonalistyczna pomoc dla rewolucjonistów całego świata, potwierdzenie słuszności tez Marksa i Engelsa oraz niesamowity rozwój rewolucyjnego ruchu robotniczego – jako konsekwencje Rewolucji Październikowej.
Wszyscy obecni i zainteresowani tematem Wielkiego Października wiedzą o tym doskonale.
Czytaj dalej…