Nowy postępowy portal www

Tylko pod piastowskim orłem, tylko pod tym znakiem – Polska jest Polską, a Polak Polakiem

Ewolucja polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego wymusza na nas konieczność dostosowania się do zmieniających się błyskawicznie warunków społeczno-ekonomicznych. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już uruchomić porządnej lewicowej strony żeby stopniowo zyskiwać nowych czytelników i zwolenników dla postępowej organizacji robotniczej.
Dziś musimy wyjść do ludzi z ciekawą i zróżnicowaną ofertą – nie tylko programową, ale i spędzenia wolnego czasu.

W sytuacji dominacji w sieci portali burżuazyjnych, które oferują niezliczone serwisy o najróżniejszej treści, polscy postępowcy muszą nie tylko nadążyć za zmieniającymi się trendami, ale dodatkowo – wyprzedzić je i nadać im pożyteczny kierunek.
Stąd właśnie wziął się nasz pomysł połączenia różnych treści dostępnych w sieci, udostępnienia ich wszystkich w jednym miejscu, a także nadania portalowi szeroko pojętej postępowej i rewolucyjnej treści. Nie wstydzimy się przynależności do ruchu robotniczego, reprezentowania interesów ludzi pracy najemnej oraz czasów Polski Ludowej. Jednocześnie oferujemy internautom zupełnie nową jakość poprzez połączenie w jednym miejscu wszystkich najpopularniejszych treści www.

W odróżnieniu od promujących wyłącznie kapitalistyczne pseudowartości portali, naszym zadaniem pozostaje obrona etosu robotniczego, ukazywanie proletariackiej symboliki oraz szerzenie idei postępu społecznego. Stąd właśnie nasze przywiązanie do dobra, prawdy i piękna, znajdujących najpełniejszy wyraz w założeniach i praktyce światowego rewolucyjnego ruchu robotniczego.

Ze względów oczywistych nie możemy odpowiadać za wszystkie treści ukazujące się na portalu POSTEP.ORG, staramy się jednak zawsze być obiektywni, internacjonalistyczni, patriotyczni oraz postępowi. Interes ekonomiczny oraz polityczny ludu pracującego miast i wsi jest naszym własnym interesem. Dlatego też w dziale ‚Publicystyka’ znajdziecie selekcję najlepszych tekstów z zakresu myśli politycznej. Polecamy ich lekturę wszystkim osobom, których serce bije po właściwej stronie. W najbliższych latach zakres naszych własnych artykułów na portalu będzie się powiększał, do czego jednak potrzebować będziemy Waszej pomocy.
Już teraz wysyłać możecie nam swoje: felietony, eseje, opracowania, recenzje, analizy, reportaże bądź po prostu przemyślenia na dowolny temat. Wszystkie naprawdę dobre teksty opublikujemy niezwłocznie na portalu POSTEP.ORG. Nie samymi tekstami jednak człowiek żyje – wysyłajcie nam też zdjęcia, materiały filmowe, pliki muzyczne itd. Wszystko to współtworzyć powinno wartościowy portal postępowy.

Chcemy też by najpopularniejszy portal postępowy w Polsce stał się miejscem wymiany poglądów na różnorodne tematy. Nie możemy w końcu całych dni spędzać na kapitalistycznych, komercyjnych i pozbawionych głębszych wartości platformach!
Niniejszym uruchamiamy więc ogólnokrajowe forum dyskusyjne, gdzie – mamy nadzieję – ścierać się będą najciekawsze opinie, poglądy i wizje dotyczące bieżących problemów Polski i świata. Wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom pozostaje jedynie wybór nazwy użytkownika, rejestracja i… puszczenie wodzy fantazji!

Zawsze pamiętamy o edukacji, postępie społecznym, czy samokształceniu. Nie oznacza to jednak, iż pomijać będziemy na naszym portalu rozrywkę, humor i relaks. Każdemu porządnemu obywatelowi i obywatelce należy się przecież chwila odprężenia i obejrzenie ulubionego filmu online. Wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie, jako pierwsi pogodzimy gusta pasjonatów motoryzacji, komputerów, sportu, biznesu oraz zdrowia i urody.
Nasz portal skierowany jest do osób w różnym wieku; wśród naszych czytelników znajdziecie ludzi w przedziale wiekowym 10-100 lat. Dla każdego staramy się przygotować interesujące materiały, do wszystkich wyciągamy rękę. Zachęcamy też do współpracy z naszym portalem, która w przyszłości może zaowocować zupełnie nowymi możliwościami rozwoju dla każdej ze stron.

Nasz portal – podobnie jak inne tego typu przedsięwzięcia – nie obejdzie się bez aktywnego udziału mediów społecznościowych. Nasze oficjalne profile znajdziecie na wszystkich najpopularniejszych platformach www.
Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie odwiedzić naszego portalu, zawsze będziecie mogli śledzić naszą aktywność w społecznościach online. Chcemy w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, które – z różnych względów – woli podążać za nami na portalach społecznościowych.

Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy jednocześnie nie zaproponowali internautom realnej alternatywy wobec zastanej, często krzywdzącej, rzeczywistości społeczno-politycznej. Stąd właśnie umieszczamy na POSTEP.ORG bezpośrednie odnośniki do różnych demokratycznych inicjatyw i przedsięwzięć: partii robotniczej, organizacji kobiecej, młodzieżówki, spółdzielni pracy, organizacji pionierów, związku zawodowego oraz organizacji mundurowej. Niektóre z tych projektów są w fazie zaawansowanej, inne – dopiero raczkują. Dlatego też zapraszamy do udziału i współtworzenia poszczególnych inicjatyw każdą chętną osobę.
Nasz portal w swych wcześniejszych formach słynął z rzetelności dziennikarskiej i obiektywizmu. Wartościom tym hołdujemy także i dziś, nigdy nie publikując niesprawdzonych informacji. Nasze przywiązanie do ideałów prawdy, dobroci, piękna i postępu gwarantuje solidność i rzetelność dziennikarską w jej najlepszej – niezależnej i obywatelskiej – formie.

Dzisiejsza rzeczywistość społeczno-polityczna obfituje w problemy, na które chcemy zwracać szczególną uwagę. Nie sposób dziś przejść obojętnie obok coraz bardziej niesprawiedliwych przypadków kapitalistycznego wyzysku, który prowadzi nie tylko do podporządkowania całych rzesz ludzkich najbogatszym jednostkom, ale wręcz zagłady naszej planety. Nie pominiemy w naszej publicystyce także rażących przykładów rasizmu i odradzającego się faszyzmu. Nasze teksty są krytyczne (nie krytykanckie) wobec każdego przejawu niesprawiedliwości. Obojętne czy będzie to niesprawiedliwość na tle rasy, pochodzenia, religii, orientacji seksualnej, tożsamości etnicznej, kulturowej, czy stanu posiadania.
Portal POSTEP.ORG patrzył, patrzy i będzie patrzył politykom na brudne ręce. Jak zwykle, będziemy punktować ich każde kłamstwo, oszustwo, złodziejstwo i antyludową postawę. Nie ma zgody społecznej na panoszenie się burżuazji, kłamstwa rządowe, samowolę biurokracji i niszczenie obywateli przez kapitalistyczny reżim. Nie ma na to także naszej zgody.
Razem, do postępu!

Redakcja POSTEP.ORG.